Zweeds adelswapen 1675

Op grond van de adelsbrief van 24 november 1674 wordt in 1675 een nieuw familiewapen geïntroduceerd in het Ridderhuis te Stockholm. Het wapenschild hangt in de Ridderzaal, de rechtertrap naar beneden, aan de linkerwand.

Bovenaan het schild staat MEIJERFELT en onderaan N.°. Er staat geen volgnummer achter. Dat had 864 moeten zijn. Wellicht is het door de tand des tijds niet meer leesbaar.

IMG_0375Foto: K.-H. Stiernspetz
Fotoafdruk en -scan: FamilieArchief

De beschrijving van het wapenschild in de adelsbrief luidt als volgt:

En skild fördeelt i twenne fäldt, dett úndersta hwitt med een fästning úthi aff tree Bastioner, wallerne öfwer alt gröna med en lijten watnegraff rúndt omkring. dett öfwersta fältet blått med en úthsträckt hwijt arm hafwan­des en skära úthi handen, ofwan på skölden en öpen tornerhielm med twänne wärior korswijs med guldene fäster. Löffwärcket aff blåhwijt och grön förga, únder hwar andra förmängde och med små gúldstrijmor úthzijrade, aldeles som wapnet står här hoos affmåhlat.

Letterlijk vertaald staat hier:

Een schild verdeeld in twee velden, het onderste wit met een vesting waaraan drie bastions, de wallen overal groen met een smalle watergang rond daaromheen. Het boven­ste veld blauw met een uitgestrekte witte arm houdende een sikkel in de hand, boven op het schild een open toernooihelm met twee degens ge­kruist met gouden handvest. Het lofwerk van blauw-witte en groene kleur, waaronder verscheidene en met smalle goudlijnen versierselen, zoals het wapen hier staat op de schilde­ring.

De in het oorspronkelijke wapen aangebrachte uitbreidingen laten zich als volgt verklaren. De vesting kan zowel op bet slotheerschap van zijn voorvaders als zijn eigen ingenieursschap duiden, maar staat ook symbool voor de vier zijden van het Christelijke kruis. De gekruiste de­gens als helmteken slaan op militaire activiteiten.

De omschrijving in de wapenbrief laat een aantal detailpunten open, die op de in de Ridderzaal te Stockholm hangende wapenplaat zijn ingevuld. Zo zijn er niet drie maar vier vestingtorens of bastionnen afgebeeld. Op drie daarvan zijn schietende kanonnen geplaatst. Deze afbeelding is exact overgenomen uit het wapen van zijn beschermheer Wrangel, over wiens landgoederen hij dan inspecteur is. Bij de sikkel valt op dat de arm geharnast lijkt en het lemmet getand, dus daar maakt een agrarische betekenis plaats voor een militaire.

Het wapenschild wordt afgebeeld in diverse wapenboeken, meestal in iets versimpelde vorm en soms afwijkend. De arm met sikkel wordt bijvoorbeeld ten onrechte vaak omgedraaid. Misschien hebben de auteurs van die wapenboeken alleen naar het latere gravenwapen gekeken, want daarin is de arm gespiegeld.

IMG_0376 Andreas von Meijerfelt
Historisch Archief Estland
f. 3742, n. 1, s. 142