Ze. Erfenissen

Erfenissen van het adellijke geslacht Meijerfeldt uit Zweden

Door eigen verdiensten en strategische huwelijken heeft de familie Meijer­feldt net als de rest van de hoge adel in Zweden grootgrondbezit verkregen en binnen een beperkt aantal families geconcentreerd. Versplintering van grootgrondbezit werd ook voorkomen door uitvoerige testamenten.

Over de huwelijksgift en de erfenis van Anders Meijerfeldt in Lijfland is niets bekend, maar het is niet aannemelijk dat er een aanzienlijk vermogen in het spel was. Toen de Zweden Lijfland verloor aan de Russen behielden de Duits-Balten hun landgoederen. Door de verdiensten van de Meijerfeldts voor de Zweden verloren zij hun Baltische rechten, maar kregen er compensatie voor in Zweden en Duitsland.

Over de huwelijksgift en erfenis van Anders’ oudste zoon Carl Fredrik sr in 1709 is evenmin iets bekend. Aangenomen moet worden dat het eventuele vermogen binnen zijn schoonfamilie Hastfer is gebleven.

Onderzoek in archieven heeft veel documenten aan het licht gebracht over de nalatenschappen van Johan August sr, Johan August jr en Wolmar Johan, waarover hierna meer.