Zh. Heraldiek

Heraldiek van het adellijke geslacht Meijerfeldt uit Zweden

Het  Zweedse geslacht Meijerfeldt kent meer dan één wapenschild. Omdat de voorouders van Meijer al een wapen voerden en dit terugkomt in de latere wapens, is dat het vertrekpunt. Via de Zweedse adelsbrief wordt een uitbreiding aan dat oorspronkelijke wapenschild aangebracht. De baronnenbrief en gravenbrief brengen opnieuw uitbreidingen aan en gebruiken het wapen van de adelsbrief als hartschild. In deze bijlage komen de officiële omschrijvingen en de officiële afbeeldingen van de vier wapens aan de orde.

Wapenschild 1510   ***   Adelswapen 1675   ***   Baronnenwapen 1705   ***   Gravenwapen 1719

Daarna volgen de diverse wapenboeken:

Geslacht Meijerfeldt   ***   Aangetrouwde geslachten

Vervolgens worden de vele afbeelden in Zweden (inclusief het toenmalige Zweeds-Pommeren) en Nederland weergegeven.

Wapenzegels   ***   Zweeds   ***   Nederlands