1.h. Heraldiek & Motto

Heraldiek

Het  Zweedse geslacht Meijerfeldt kent meer dan één wapenschild. Omdat de eerste Meijers al een wapen voerden en dit terugkomt in de latere wapens, is dat het vertrekpunt. Via de Zweedse adelsbrief wordt een uitbreiding aan dat oorspronkelijke wapenschild aangebracht. De baronnenbrief en gravenbrief brengen opnieuw uitbreidingen aan en gebruiken het wapen van de adelsbrief als hartschild. In deze bijlage komen de officiële omschrijvingen en de officiële afbeeldingen van de vier wapens aan de orde.

Wapenschild 1480

Adelswapen 1675

Baronnenwapen 1705

Gravenwapen 1719

Daarna volgen de diverse wapenboeken:

Geslacht Meijerfeldt

Aangetrouwde geslachten

Vervolgens worden de vele afbeelden in Zweden (inclusief het toenmalige Zweeds-Pommeren) en Nederland weergegeven.

Wapenzegels

Zweedse afbeeldingen

Nederlandse afbeeldingen

Motto

De wapenspreuk of het motto van het Zweedse geslacht Meijerfeldt luidt: ANIMUS SECUNDIS DUBIISQUE RECTUS.

Voor wapenspreuken was Horatius een dankbare bron. Hoogstwaarschijnlijk gebruikte graaf Meijerfeldt diens archaïsche lyriek uit Oden (Carmina) boek IV, hoofdstuk 9, regel 34-36, waarin rond 13 v.Chr. gouverneur Lollius wordt geprezen: “Est animus tibi Rerumque prudens et secundis Temporibus dubiisque rectus”. Vrij vertaald: Je hebt een verstandige geest, die opgericht blijft onafhankelijk van voor- en tegenspoed. Eind negentiende eeuw koos de Schot Duncan earl of Camperdown ook voor de wapenspreuk secundis dubiisque rectus.

In Zweedse biografische handboeken staat de vertaling EN SJÄL, SOM ÄR UPPRÄTT I MED- OCH MÅTGANG.

In het Nederlands maakte Govert von Meijenfeldt er van DE GEEST OPGERICHT IN VOOR- EN TEGENSPOED, door Frits von Meijenfeldt gemoderniseerd tot KOP OP IN VOOR- EN TEGENSPOED.