Zh. Heraldiek

Het  Zweedse geslacht Meijerfeldt kent meer dan één wapenschilden. Omdat de voorouders van Meijer al een wapen voerden en dit terugkomt in de latere wapens, is dat het vertrekpunt. Via de Zweedse adelsbrief, baronnenbrief en gravenbrief worden uitbreidingen aan dat wapenschild aangebracht.

In deze bijlage komen de officiële omschrijvingen en de officiële afbeeldingen van de vier wapens aan de orde. Daarna volgen de diverse wapenboeken. Vervolgens worden de vele kopieën in Zweden, Duitsland en Nederland weergegeven.