1.12. BIJLAGEN

Het verhaal over de geschiedenis van het Zweedse geslacht Meijerfeldt is leesbaar gehouden door de bronnen waarop het berust niet steeds in de kroniek te zetten. In de tekst staan cijfers die naar   voetnoten linken, waar vervolgens weer hyperlinks naar de bronnen staan.

Om dezelfde reden zijn opsommingen ook niet in het hoofdverhaal gezet, maar in bijlagen:

Genealogie

Portretten

Landgoederen

Voorwerpen

Heraldiek

Motto

Ridderordes

De wapenbrieven van het Zweedse geslacht worden behandeld bij het onderzoek naar de herkomst.

De bibliografie van de leden van het Zweedse geslacht  is ondergebracht in de Bibliotheek.