1.9. Bijlagen Zweden

Het verhaal over de geschiedenis van het Zweedse geslacht Meijerfeldt is leesbaar gehouden door de bronnen waarop het berust niet steeds in de kroniek te zetten. In de tekst staan cijfers die naar   voetnoten linken, waar vervolgens weer hyperlinks naar de bronnen staan.

Om dezelfde reden zijn opsommingen ook niet in het hoofdverhaal gezet, maar in bijlagen:

1.11.1. Genealogie

1.11.2. Portretten

1.11.3. Landgoederen

1.11.4. Voorwerpen

1.11.5. Wapenbrieven

1.11.6. Heraldiek

1.11.7. Motto

1.11.8. Ridderordes

1.11.9. Bibliografie