1. Bijlagen

Het verhaal over de geschiedenis van het Zweedse geslacht Meijerfeldt is leesbaar gehouden door de bronnen waarop het berust niet steeds in de hoofdtekst te zetten. In de tekst staan cijfers die naar   voetnoten linken, waar vervolgens weer hyperlinks naar de bronnen staan.

Om dezelfde reden zijn opsommingen ook niet in het hoofdverhaal gezet, maar in bijlagen. Er zijn acht bijlagen met de volgende codering:

1.a. Adelstand & Ordes (wapenbrieven).

1.e. Erfenissen.

1.g. Genealogie.

1.h. Heraldiek (wapenschilden).

1.l. Landgoederen (met landhuizen en kerken).

1.p. Portretten & Voorwerpen.

De bibliografie van de leden van het Zweedse geslacht  is ondergebracht in de
 Bibliotheek.