BIJLAGEN ZWEDEN

Het verhaal over de geschiedenis van het Zweedse geslacht Meijerfeldt is leesbaar gehouden door de bronnen waarop het berust via noten te ontsluiten. Om dezelfde reden zijn opsommingen verplaatst van de hoofdtekst naar deze bijlagen.

Er zijn zeven bijlagen. De eerste betreft de genealogie van het Zweedse geslacht. In de portretgalerij zijn de gevonden portretten van de familie afgebeeld. De adelstand gaat over de wapenbrieven. De heraldiek bevat afbeeldingen van de wapenschilden. De landgoederen die tot het bezit van de familie hebben behoord worden behandeld. De afwikkeling van de erfenissen van drie familieleden worden uit de doeken gedaan. Tenslotte volgt de bibliografie van de familieleden.