Tiroler adelstand

De adelstand van het geslacht Mayer von Mayersfeld uit Tirol

[in bewerking]

Er zijn twee adelsbrieven verleend, één in elke linie van het geslacht.

De ene adelsbrief dateert van 5 maart 1692. De brief is gericht aan (Johann) Andreas Mayer. Aan zijn familienaam wordt Von Mayersfeld toegevoegd. De redenen voor de verheffing in de adelstand staan in de Adelsbrief. Het kan zijn dat de Prins-Bisschop van Brixen Johann Franz graaf Khuen von Belasi hem heeft voorgedragen omdat hij tevreden was over zijn werkzaamheden in het Fassadal.

De andere adelsbrief dateert van 17 september 1706. De brief is ondertekend door de Keizer van het Heilige Rooms Rijk, Joseph I.  De broers Johann Baptist en Kaspar – achterneven van bovenstaande Johann Andreas – worden ridder in de Rijksadel. Ook hún familienaam wordt uitgebreid tot Edler Mayer von  Mayersfeld. De redenen voor de verheffing in de adelstand staan in de Adelsbrief.