3.3.c. Adelstand Tirol

Er zijn twee adelsbrieven verleend, één in elke linie van het geslacht.

Een eerste adelsbrief is op 5 maart 1692 verleend door Keizer Leopold I. Johann Andreas Mayer wordt in de adelstand verheven met de toevoeging Von Mayersfeld. De redenen voor de verheffing in de adelstand staan in de Adelsbrief. Het kan zijn dat de Prins-Bisschop van Brixen Johann Franz graaf Khuen von Belasi hem heeft voorgedragen omdat hij tevreden was over zijn werkzaamheden in het Fassadal. De originele adelsbrief is opgenomen in het Familiearchief [DO/AR/1].

Een tweede adelsbrief is op 17 september 1706 verleend door Keizer Joseph I.  De broers Johann Baptist en Kaspar – achterneven van bovenstaande Johann Andreas – worden ridder in de Rijksadel. Ook hún familienaam wordt uitgebreid. De redenen voor de verheffing in de adelstand staan in de adelsbrief. De originele adelsbrief is opgenomen in het Familiearchief [DO/AR/2].

De twee adelsbrieven zijn consequent in de spelling van de familienaam: Mair voor de oorspronkelijke naam en Von Maijersfeldt voor de toevoeging. In de adelsbrieven staan aantekeningen met een andere spelling van de toevoeging, namelijk Von Maiersfeld, waardoor die in de zoekfuncties van de archieven terecht is gekomen.