Overige genealogieën

Het slothoofdstuk van de bijlage bij deel 3 betreft de genealogieën van de overige naamgenoten uit Scandinavië, de Nederlanden en Oostenrijk.