Zwitserse adelstand

Adelstand voor het geslacht Von Salis uit Soglio-Maienfeld

De eerst bekende persoon van deze familie heeft al het adellijke tussenvoegsel “von”. Het is overduidelijk een geslacht van ‘Oeradel’, niet van ‘Briefadel’.

De Rijksadelstand van het geslacht komt wel voort uit Briefadel. Gupert “de Grote” von Salis (1450-1490) wordt in 1487 door Keizer Frederik III in de  Rijksadelstand verheven met de naam Von Salis-Soglio en krijgt een wapen.