Sa. Adelstand

Adelstand voor het geslacht Von Salis uit Soglio-Maienfeld

De eerst bekende persoon van deze familie heeft al het adellijke tussenvoegsel “von”. Er is geen adelsbrief voorhanden, waardoor niet bekend is wie de adelstand verleend heeft en in welk jaar. Gesproken wordt van oeroude adel. De eerst bekende persoon kan degene zijn die in de adelstand verheven is, maar het kan ook een voorvader zijn.

Gupert “de Grote” von Salis (1450-1490) wordt in 1487 door Keizer Frederik III in de Rijksadelstand verheven met de naam Von Salis-Soglio en krijgt een wapen.