Von Salis geslacht

Van het adellijke geslacht Von Salis worden in deze bijlage de genealogie, de portretten, de adelstand, de heraldiek en de landgoederen behandeld.