Zwitserse wapens

Heraldiek van het adellijke geslacht Von Salis uit Soglio-Maienfeld

Het oeroude geslacht Von Salis heeft een wapen. Het betreft een weideboom. Dat sluit goed aan bij de verbinding aan het Italiaanse geslacht Salici, omdat dat woord ‘weide’ betekent.

Als Gupert “de Grote” von Salis in 1487 door Keizer Frederik III in de Rijksadelstand wordt verheven met de naam Von Salis-Soglio krijgt hij een uitbreiding van het wapen. In de gouden bovenhelft opnieuw de weideboom, nu met bruine stam en groene blaadjes en in de onderhelft zes afwisselend zilveren en rode vertikale balken. Het dekkleed is zilver-rood en groen-geel. Op de helm richt een ongewapende naakte jonkvrouw zich op, met kroon en zilver-rode vleugels. De wapentekens en kleuren zijn niet terug te vinden van de stadswapens van Soglio en Maienfeld.

Salis wapen 2