3.4.d. Heraldiek Graubünden

Het oeroude geslacht Von Salis heeft een wapen. Het betreft een weideboom. Dat sluit goed aan bij de verbinding aan het Italiaanse geslacht Salici, omdat dat woord ‘weide’ betekent.

Als Gupert “de Grote” von Salis in 1487 door Keizer Frederik III in de Rijksadelstand wordt verheven met de naam Von Salis-Soglio krijgt hij een uitbreiding van het wapen.

Salis wapen 2

In de gouden bovenhelft de wilgenboom, nu met bruine stam en groene blaadjes en in de onderhelft zes afwisselend zilveren en rode palen. Het dekkleed is zilver-rood en groen-geel. Op de helm richt een ongewapende naakte Hermes zich op, met kroon en zilver-rode vleugels. De wapentekens en kleuren zijn niet terug te vinden van de stadswapens van Soglio en Maienfeld.

Bij de verhoging in de Nederlandse baronnenstand in 1822 volgen er nieuwe uitbreidingen:

Salis wapen 1822

RIETSTAP: Coupé au 1 d’or à un saule de sinople terrassé du même au 2 palé d’argent et de gueules Casque couronné Cimier un buste de femme de carnation couronné d’or les bras remplacés par deux ailes d’argent Tenants deux sauvages de carnation ceints et couronnés de lierre tenant chacun une bannière celle à dextre aux armes du 1 celle à senestre aux armes du 2 Devise NON AURO SED VIRTUTE

In de Nederlandse baronnenbrief  wordt bij de vrouw de naam Hermes gebruikt, zijn de wildemannen met eikenloof omgord. De vertaling van de spreuk is ‘Geen goud zonder dapperheid’, een spiegeling van ‘geen geld geen Zwitsers’ dus.