3.1.c. Adelstand Hessen

Ferdinand II, aartshertog van Tirol, verleent Georg Meyer 30 decem­ber 1577 te Innsbruck een adelsbrief met wapen en leenartikel.

Frans I, keizer van het Duitse Rijk, verheft Wilhelm Ludwig Meyer op 15 maart 1757 te Wenen in de Rijksadelstand van het keur­vorstendom Hessen. De familienaam Meyer wordt uitgebreid met Von Meyerfeld. Het wapen onder­gaat sterke uitbrei­dingen.

Wilhelm August noemt zijn vader in zijn autobiografie Wilhelm Ludwig “Freiherr von Meyerfeld”. Deze baronnentitel blijkt niet uit de adelsbrief van 1757 en voor zover bekend is er geen brief die hem van de jonkheerstand in de baronnenstand verheft.