1.1. De oorsprong van het Zweedse geslacht

Van de naam van het Zweedse geslacht Meijerfeldt is nauwkeurig vast te stellen wanneer en hoe deze ontstaan is. De datum is 24 november 1674. Dan wordt die familienaam officieel toegekend door de Zweedse koning Karel XI. Degene die de naam in ontvangst neemt heet tot dan toe Meijer. De toekenning maakt onderdeel uit van de verheffing van deze persoon en zijn erfopvolgers in de adelstand van het Koninkrijk Zweden door middel van een  adelsbrief.

Ondanks de uiteindelijk hoogadellijke status van het Zweedse geslacht Meijerfeldt zijn de voorouders niet goed geboekstaafd. De adelsbrief geeft geen andere aanwijzingen dan de naam, functies en prestaties van inspecteur Meijer. Ook kan het zijn dat de beschrijving en afbeelding van het wapen houvast bieden.

Nader onderzoek naar de identiteit en de achtergrond van Meijer is dus nodig. Vanwege de naam wordt ten eerste gekeken naar een eventuele Duitse afstamming en vervolgens naar een Duits-Baltische herkomst, waaraan vervolgens meerdere paragrafen worden gewijd.