Lokaal

CODE
GEBEURTENIS DATUM PERSOON
Alkmaar
Inventaris­nr 103,  Aktenr 184 Burgerlijke Stand, Huwelijken, deel: 103, archief 10.1.2.125, 19-10-1937
Willem 
Aktenr 362 Overlijden
02-08-1939
Anna Pieternella Augustijn (N.50 = Na)
Aktenr 346 Overlijden
10-06-1960
Wilhelmina Arnoldina Minderaa (Na.1)
ID: 1021640
Begraaf: 1402
Plaats: G-0026
Begraafplaats Westerweg 250   A.P. Augustijn
Carl
W.A. Minderaa
Apeldoorn 
Archiefnr 58 Aktenr 36
Bevolkings­register
Boschweg 62
1927-1939 Hendrik Diederich (Nk.8)
    Engelberta P. 
    Petronella W.
Amsterdam
Bergen op Zoom
Delft
  Volkstelling 1849 Anna Catharina Henriëtte (N.33)
Archief 16
Inventaris­nr 31
Bevolkingsadministratie,, , Registers van ingezetenen, Wijk 3 deel 2, huisnummers 243-451, [1850-1860]., folio 337 01-01-1909
31-12-1938
Johann August (Nk.9)
Dordrecht
Ermelo
0176/680.2 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente Elspeet 1670-1771
Scan 87 Jan Heijmens J:man van Elspeet en MCM J:dogter , beijde wonende tot Amsterdam, met attestatie gekomen van Amsterdam, alhier in den huwlijken staat bevestigt op den 7 Maij 07-05-1758 Maria Catharina Meijervelt
Groningen
Inventaris­nr 1263, 1264,  Aktenr 1617
Archief 2111
Overlijden  
28-09-1964 Louise Gesina Westerhoff
Inventarisnr 1275
Akte 243
akte 0201-0296archiefnummer 2111 Overlijden
 
05-02-1969 Johann Wilhelm
Inventarisnr 686, Aktenr 434
Akte 0386-0580, archiefnr 2109
Huwelijk
11-05-1943 Frederik Hendrik
Harderwijk
837/4 Lidmaten Nederduits Gereformeerd Gemeente Harderwijk 1741-1772
1540 scan 110 Vertrokken met attestatie na Amsterdam 18-04-1756 Maria Catharina Harms Meierveld
1751 scan 120 Attestatie komend van Amsterdam 14-05-1758 Maria Catharina Meierveld
0176/831 Doopboek Nederduits Gereformeerd Gemeente Harderwijk 1743-1792
Akte 131 Doop Aaltje
25-07-1760
Maria Catharina Meijervelt
Akte 145 Doop Hermannus
01-09-1762
Maria Catharina Meijerveld
Akte 160 Doop Alida 12-10-1764 Maria Catharina Meijervelt
Akte 169 Doop Agnes 11-05-1766
Cathrina Meijervelt 
Akte 179 Doop Heijmen 03-01-1768
Marija Catharina Meijervelt
Akte 193 Doop Hendrik Jacob 10-11-1769 Maria Catharina Meijerveld
Akte 211
Doop Jan 25-10-1772 Maria Catharina Meijerveld
0207 / 4386 Burgerlijke stand Gelderland, dubbelen / Harderwijk
Akte 111
scan 378
Overlijden Jan
Moeder alhier overleden
26-11-1835 Idem
Leiden e.o.
1005 Burgelijke Stand    
Inventarisnr. 128 Aktenr 531 Overlijden 11-07-1930 Catharina Margaretha
178 Rechterlijk Archief Noordwijk
181v Pieter Willemszn. van der Aer verkoopt IJsbrant Pieterszn. van der Ruyt een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Sonneveltstraat, belend NO het Diefpad, ZO Thonis Pieterszn. Sterck, ZW de voorsz. Sonneveltstraat en NW Huych Reyerszn., belast met 250 gulden tbv de kinderen van Thonis Simonszn. Capiteyn voor 300 gulden contant, welke op verzoek van verkoper zijn betaald aan Daniel Meyevelt sergeant van de garde van de Heren Staten van Holland onder Capiteyn Buys gehuwd met Cornelia van Tiel die weduwe was van Arent van Soest en door cassatie van de brief van 7-8-1658. 16-05-1665 Daniel Meyevelt
Nijkerk
1.3 Archieven Nijkerk, Justitie, openbare orde en veiligheid
079 Oud-rechterlijke archieven 1759-1811 zie Schuldbekentenis Bosman-Brouwer
1.11 Archieven Nijkerk, Families en personen
062 F. Kragt Hzn. (1938-1962) zie Schuldbekentenis Bosman-Brouwer
Nunspeet
ID: 1354934
Begraaf: 1273
Begraafplaats Oost-Nunspeet
Eperweg 51
23-06-1971 Carl Edward
Rotterdam
Utrecht
DTB Dopen, RK dopen 1752-1811
archief 711
inventaris­nr 48
folio 173
Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters,
Gedoopt
05-05-1783 Jannigje, dochter van Arie Hoveling en
Elizabeth Meijervelt