§ Biografica

SE/KrA/1051/003/M/8. Sverige / Krigsarkivet / Biografica / Mikrofilmade dossiéer / M / Meijerfelt-Melander

5-9 Fiches CFjr
10
Fiche
  CFjr
11-12 Lijfregiment
Gids
Stralsund,
02-05-1740
CFjr
13-14 Lijfregiment
Vaandrig
Stralsund, 07-04-1741 CFjr
17 Fiches JAjr
18-27 Fiches JAsr
28 Christoph Petters Stockholm,
10-06-1735
JAsr
29 Biografie JAsr
32 Conduitestaat JAjr
33-37 Relaas 1712-1715 Stockholm, 12-05-1716 JAsr
37-39 Resolutie van de Koning Stockholm, 05-08-1723 JAsr
39-291 Financiële stukken inzake G-G en Wismar Stockholm, 1715-1738 JAsr
292 Fiche JAjr
293 Kapitein Stockholm, 09-05-1746 JAjr
294 Löfwenfeldska regementet Stockholm, 16-03-1770  JAjr
296 Fiche WJ