Familiearchief

Het familiearchief is opgericht in 1978. Eerst en vooral is het een fysieke bewaarplaats voor familiestukken en onderzoeksmateriaal. Ook is het een organisatorische voorziening voor correspondentie, financiën en publicaties (boek, website); dit blijkt ook uit de vormgeving van brieven, e-mails en deze website. Vanwege de uitgave van de twee familieboeken was er een aparte girorekening (Postbank nr. 5931530) in gebruik, maar die is opgeheven. Op deze website staat de uitvoerige inventaris van het familiearchief.