Familienaam

 

Doorgaans zijn er vier manieren die familieonderzoekers gebruiken om leden in kaart te brengen. Twee daarvan lopen van het heden terug naar het verleden: (1) een stamreeks van vaders ofwel moeders of (2) een kwartierstaat van zowel vaders als moeders. Twee andere onderzoeksmethoden gaan van het verleden naar het heden: (3) een genealogie van alle zonen of (4) een parenteel van alle zonen en dochters.

Dit onderzoek hanteert geen van deze vier methoden, maar kiest voor een vijfde benadering: naamdragers. Dat komt voort uit de in de openingspagina gestelde vragen. Familienamen worden meestal door mannen aan zowel hun zonen als dochters doorgegeven; de echtgenotes van de zonen nemen vaak de achternaam aan, terwijl de dochters meestal de naam van hun echtgenoot aannemen. Op die manier blijft de man-vrouw-verhouding in balans. Omdat de  hier gebruikte methode toch het meeste op een genealogie lijkt wordt die term hier verder gebezigd.

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in een paragraaf over de spelling, over de verklaring, over schrijffouten en over topografische overeenkomsten.