4.4.5. Slot

Nog één mogelijkheid is onbesproken: dat alles uit de fantasie van de Nederlandse stamva­der ontsproten is. Bij zijn inschrijving bij de Amsterdamse marine in 1793 of wellicht al eerder kan Johan August von Meijenfeldt zich zijn nieuwe identiteit hebben aangeme­ten. Hij zou bijvoorbeeld een echte zoon van de Pruisische opperhoutvester Meyer(n) en diens vrouw Anthonetta kunnen zijn geweest. Zijn fanta­sie zou op hol moeten zijn gebracht door de afkomst van zijn halfzus Augusta Juliana, wel een natuurlijke dochter van de graaf. In Rotterdam en Amsterdam zou hij de gegevens regelmatig uitgebreid en gecorrigeerd moeten hebben (zoals de spelling van zijn naam en het tussenvoegel “von” sinds 1810). Hij verklaarde niet alleen een echte zoon van de graaf en gravin te zijn, maar voorzag doopgetuigen zelfs van adel­lijke namen of van de naam Thilo.

Dit is een nogal speculatieve variant, door­dat er geen overtuigende motivering voor de fantasie van de Nederland­se stamvader is. Hij kan het niet hebben bedacht om indruk op zijn schoonfamilie of kinderen te maken, omdat hij zijn identiteit ook in de periode 1793-1806 al had laten vastleggen. Zijn enige reden zou de hoop op een erfenis van de Zweedse graaf kunnen zijn. In dat geval heeft hij wel een buitengewoon ingewikkelde constructie bedacht, terwijl toch vooraf vrij zeker was dat de onderneming niet succesvol kon zijn.

Conclusie

Het vermoeden is gewettigd dat de Nederlandse stamvader een zoon was van een Zweedse graaf Meijerfeldt. Alle serieuze pogingen hebben gefaald om aannemelijk te maken dat de Nederlandse stamvader een echte zoon van de Zweedse graaf was en dat hij vluchtte en/of zijn vroege dood in scene was gezet. Dat hij alles heeft verzonnen is niet verdedigbaar.

De conclusie luidt dat de Nederlandse stamvader Johan August von Meijenfeldt (1760-1835) een buitenechtelijke zoon was van de laatste Zweedse graaf Johan August Meijerfeldt (1725-1800) en een vrouw die werkte op diens landgoed Medrow met de voornaam Anthonetta en de achternaam van haar man Meyer(n).