2.1. Herkomst

Wat is de herkomst van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt? In het welkomstwoord staat dat alleen enkele overleveringen en het bescheiden resultaat van ooit verrichte naspeuringen wat steun bieden om in plaats van een Duitse een Zweedse afkomst in te vullen.

Dit hoofdstuk start met twee cruciale familiedocumenten: een brief en een tekening.

Vervolgens komen familieoverleveringen aan bod over Franse dienst en enkele verhalen.

Daarna passeren gegevens uit openbare archieven de revue die leiden naar de Admiraliteit van Amsterdam en naar de kerkarchieven van Amsterdam en Rotterdam.

Tenslotte wordt nagegaan of sprake kan zijn van een echte, een gevluchte of een natuurlijke zoon van de Zweedse graaf.