2.6.2. Amsterdamse aangiften

In de periode 1793-1810 is Johan August von Meijenfeldt in drie jaren in het Stadsarchief Amsterdam te vinden: 1801, 1807 en 1808.

1801

Johan August meldt zich op 7 juli 1801 aan als lidmaat bij de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente van Amsterdam. (1)

Acht dagen later doet Johan August aangifte dat twee dagen eerder een dochter Wilhelmina Augusta is geboren. (2)

Ondanks zijn keuze voor een orthodoxe religie is hij niet getrouwd met de moeder Maria de Ruijt en duidt niets er op dat hij nadien nog contact met haar of zijn dochter heeft gehad. Er zijn de nodige nieuwe gegevens te vermelden:

Johan August van Meijer­feldt is de vader…
Tot nu toe was het zo dat de r in Zweden en Pommeren en de n in Nederland werden gebruikt. Het gebruik van de r in Nederland brengt de namen en dus de personen dichter bij elkaar. Omdat dochter Wilhelmina Augusta haar vader niet meer ziet, blijft zij haar achternaam tot aan haar dood in 1885 met een r schrijven.

…en Wilhel­mina van Meijerfeldt getuige.
Dit is weer een nieuw familielid. Zij is waarschijnlijk niet ge­huwd, omdat er dan nog een tweede achternaam zou zijn ver­meld. De voornaam Wilhelmina komt niet voor in de betrokken families (Von Meijenfeldt, Meijerfeldt of De Ruijt).

1807

Op 7 december 1807 meldt de stamvader zich aan als lidmaat bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam, ditmaal vanwege zijn aanstaande huwelijk. (3)

Aangifte ondertrouw Johan August von Meijenfeldt en Catharina Margaretha Pieploo

De kerkelijke gezindte en de schrijfwijze van de naam kenden we al uit het originele uittreksel, maar de stamvader heeft nog enkele extra opgaven gedaan:

Johann August van Meyenfeldt van Stralsund…
Deze stad legt een heldere verbinding met het Zweedse geslacht Meijerfeldt in Pommeren.

…ouders dood…
Indien zijn ouders al in 1807 niet meer in leven zijn, kan de Zweedse graaf nog wel zijn vader zijn geweest, maar de gravin niet zijn moeder. De graaf overleed immers in 1800, terwijl de gravin pas in 1817 zou overlijden.

…oud 38 jaar.
Deze leeftijd wijkt flink af van het eerder berekende geboortejaar 1760 en zijn daardoor 10 jaar oudere leeftijd. Nu lijkt hij maar 15 in plaats van 25 jaar ouder dan zijn 23-jarige bruid, dus daar ligt wellicht de verklaring. Bijzondere vermelding verdient overigens dat Axel Fredrik Meijerfeldt, jongste zoon van de Zweedse graaf op dat moment wel 38 jaar oud zou zijn geweest.

1808

Het eerste kind uit het huwelijk van 1807 is met de namen Johan August in Amsterdam geboren. Bij de doop op 5 oktober 1808 door ds. Ebersbach van de Evangelisch-Lutherse Gemeente staat weer het nodige vermeld. (4)

Johan August van Meijenveld is de vader…
De schrijfwijze met een “v” komt verder niet vaker voor, dus is een schrijffout van de dominee. Het weglaten van de laatste “t” eveneens, maar dat gebeurt wel vaker.

en Carolus & Juliana van Meijen­veld de getuigen.
Juliana was in 1815 doopgetuige in Rotterdam, maar al in 1808 in Amsterdam. Carolus lijkt eerder haar broer of zoon te zijn, omdat de voornaam van haar echtgenoot Theodosius is.

 

1. Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente (PA 190), Lidmaatregisters Secretaris 1791-1882, Mannen M (nr. 282).
2. Stadsarchief Amsterdam, DTB 591/50, Geboorteaangiften.
3. Stadsarchief Amsterdam, DTB 656/206, Aangifte ondertrouw.
4. Stadsarchief Amsterdam, DTB 291/99, Doop- en geboorteregister Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 1808. PA 160/208