4.2.2. Amsterdamse aangiften

Na het nationale niveau is het tijd het lokale niveau te onderzoeken, om te beginnen het Stadsarchief van Amsterdam. In die stad monsterde de stamvader immers in 1793 bij de Admiraliteit aan. Volgens overlevering ging hij er vanaf 1800 wonen. Het is daarom niet verwonderlijk hem in de Amsterdamse kerkboeken te vinden, te weten in 1801, 1807 en 1808.

1801

Johan August meldt zich op 7 juli 1801 aan als lidmaat bij de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente van Amsterdam.

Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente (PA 190), Lidmaatregisters Secretaris 1791-1882, Mannen M (nr. 282).

Johan August Meijenfeldt wordt lidmaat.
Net als in de Marine archieven sinds 1800 wordt de familienaam modern gespeld.

Acht dagen later doet Johan August aangifte van de geboorte van zijn dochter Wilhelmina Augusta, twee dagen daarvóór.

Stadsarchief Amsterdam, DTB 591/50, Geboorteaangiften.

Ondanks zijn keuze voor een orthodoxe religie is hij niet getrouwd met de moeder Maria de Ruijt en duidt niets er op dat hij nadien nog contact met haar of zijn dochter heeft gehad. Er zijn de nodige nieuwe gegevens te vermelden:

Johan August van Meijer­feldt is de vader…
Tot nu toe was het zo dat de r in Zweden en Pommeren en de n in Nederland werden gebruikt. Het gebruik van de r in Nederland brengt de namen en dus de personen dichter bij elkaar. Omdat dochter Wilhelmina Augusta haar vader niet meer ziet, blijft zij haar achternaam tot aan haar dood in 1885 met een r schrijven.

…en Wilhel­mina van Meijerfeldt getuige.
Dit is weer een nieuw familielid. Zij is waarschijnlijk niet ge­huwd, omdat er dan nog een tweede achternaam zou zijn ver­meld. De voornaam Wilhelmina komt niet voor in de betrokken families (Von Meijenfeldt, Meijerfeldt of De Ruijt).

1807

Op 7 december 1807 meldt de stamvader zich aan als lidmaat bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam, ditmaal vanwege zijn aanstaande huwelijk.

Aangifte ondertrouw Johan August von Meijenfeldt en Catharina Margaretha Pieploo
Stadsarchief Amsterdam, DTB 656/206, Aangifte ondertrouw.

De kerkelijke gezindte en de schrijfwijze van de naam kenden we al uit het originele uittreksel, maar de stamvader heeft nog enkele extra opgaven gedaan:

Johann August van Meyenfeldt van Stralsund…
Deze stad wordt langzamerhand in alle bronnen genoemd en legt een sterke verbinding met het Zweedse geslacht Meijerfeldt in Pommeren.

…ouders dood…
Indien zijn ouders al in 1807 niet meer in leven zijn, kan de Zweedse graaf nog wel zijn vader zijn geweest, maar de gravin niet zijn moeder. De graaf overleed immers in 1800, terwijl de gravin pas in 1817 zou overlijden.

…oud 38 jaar.
Deze leeftijd wijkt flink af van het eerder berekende geboortejaar 1760. Hij had gezegd moeten hebben dat hij 47 jaar oud was. Nu lijkt hij maar 15 in plaats van 24 jaar ouder dan zijn 23-jarige bruid te zijn, dus daar ligt wellicht de verklaring. Bijzondere vermelding verdient overigens dat Axel Fredrik Meijerfeldt, jongste zoon van de Zweedse graaf op dat moment wel 38 jaar oud zou zijn geweest; daar komen we bij de conclusies op terug.

1808

Het eerste kind uit het huwelijk van 1807 is met de namen Johan August in Amsterdam geboren. Bij de doop op 5 oktober 1808 door ds. Ebersbach van de Evangelisch-Lutherse Gemeente staat weer het nodige vermeld.

Stadsarchief Amsterdam, DTB 291/99, Doop- en geboorteregister
Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 1808. PA 160/208. 

Johan August van Meijenveld is de vader…
De schrijfwijze met een “v” komt verder niet vaker voor, dus is het een schrijffout van de dominee. Het weglaten van de laatste “t” eveneens, maar dat gebeurt wel vaker.

en Carolus & Juliana van Meijen­veld de getuigen.
De verbin­ding tussen Zweden en Nederland wordt met de voor­naam Carolus versterkt, omdat de naam Carl aan beide zijden frequent voorkomt. Juliana kan de echtgenote van Carolus zijn, maar ook zijn zuster. In het laatste geval is zij ongehuwd, omdat normaliter de naam van de echtgenoot vermeld wordt. De naam Juliana komt op vele plekken voor: het testament, Deutsches Geschlechterbuch en de kerkboeken van Glewitz.