2.2.6. Amsterdamse aangiften

Het eerste kind uit het huwelijk tussen Johan August von Meijenfeldt en Catharina Margaretha Pieploo in 1807 is een jongen. Hij wordt op 29 september 1808 in Amsterdam geboren. Hij krijgt de bekende namen Johan August mee en zal zijn leven Jan worden genoemd. Dominee Ebersbach van de Evangelisch-Lutherse Gemeente voltrekt op 5 oktober 1808 de doop. (4)

Carolus & Juliana van Meijen­veld zijn getuigen.
Zij lijken broer of zoon te zijn. Bij de voornaam Juliana gaan de gedachten uit naar Augusta Juliana, de natuurlijke dochter van de Zweedse graaf Meijerfeldt.

 

1. Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente (PA 190), Lidmaatregisters Secretaris 1791-1882, Mannen M (nr. 282).
2. Stadsarchief Amsterdam, DTB 591/50, Geboorteaangiften.
3. Stadsarchief Amsterdam, DTB 656/206, Aangifte ondertrouw.
4. Stadsarchief Amsterdam, DTB 291/99, Doop- en geboorteregister Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 1808. PA 160/208