4.1.4. Acte van ondertrouw

Ondanks de ontploffing of brand zijn er 17 originele documenten van of over Johan August binnen de familie bewaard gebleven: drie huwelijksstukken (1807), drie tekeningen met felicitaties aan de familie Pieploo (1810-1811), twee testamenten (1823), een verjaarsbrief aan de stamvader (ongedateerd, helaas), drie brieven aan zoon Hendrik, vier overlijdensstukken van de familie Pieploo en een overlijdensafschrift van de stamvader.

Uittreksel van de Acte van Ondertrouw [DF/N/21]
Uittreksel van de Acte van Ondertrouw [DF/N/21]

Uit dit document komt het volgende naar voren:

Dit is het oudst bewaard gebleven originele familiedocument…
De Commissaris van de Huwelijkszaken van Amsterdam heeft rechtsonder met pen de datum van 4 december 1807 ingevuld en rechtsboven een kleinzegel met het jaartal 1807 in het papier gestanst. Hiermee staat vast dat het geen afschrift uit een latere periode betreft. Ook ziet het stuk er niet geblakerd uit. De originele van vader op zoon bewaard gebleven familiepapieren gaan dus terug tot 1807, waardoor de ontploffing of brand van vóór die tijd moet dateren, bijvoorbeeld in de Bloemstraat.

…waarin staat dat het aanstaande bruidspaar in de Evangelisch-Lutherse Kerk zal trouwen…
Deze geloofsrichting duidt op een Duits-Scandinavische afkomst van bruidegom en/of bruid.

…en de naam van de stamvader wordt gespeld als Johann August van Meyenfeldt.
Omdat de burgerlijke stand nog niet is ingevoerd, moet aan de precieze spelling van persoonsnamen in Nederland, Pommeren en Zweden op dat moment nog niet zo veel gewicht gehecht worden. Zelfs binnen één document komen wel eens verschillende schrijfwijzen voor. De extra n in de eerste doopnaam geeft wel een Duitse connotatie, maar in vrijwel alle andere documenten staat de in Zweden en Nederland meer gebruikelijke enkele n. Voor de a in het tussenvoegsel van geldt precies het omgekeerde: deze is Nederlands, de o is Duitse en duidt op adel. In dit document staat een y in de achternaam, terwijl in de Huwelijksactie van 27 december 1807 een ij staat.