2.6.6. Overleveringen

Enkele overleveringen binnen de Nederlandse familie Von Meijenfeldt hebben de revue al gepasseerd, namelijk dat de voorouders van het Zweedse geslacht uit Estland komen, dat Johan August von Meijenfeldt tussen Stralsund en Amsterdam in Franse dienst is geweest, aan de Slag bij Doggersbank en familiepapieren heeft verloren door een ontploffing of brand. Twee andere overleveringen gaan apart besproken worden, namelijk dat Johan August en Carl beweerden dat de laatste Zweedse graaf hun echte vader respectievelijk grootvader was en het gerucht dat een Zweedse of Finse voorouder moest vluchten. Hier wordt alleen nog de overlevering behandeld dat Johan August von Meijenfeldt een reis naar Magdeburg maakte 

De stamvader wilde na zijn pensionering naar Zweden reizen. Zijn kinderen hielden hem daarvan af vanwege zijn hoge leeftijd. In plaats daarvan reisde hij naar Magdeburg. Zijn kinderen en kleinkinderen hebben nooit geweten waarom. Omdat het in plaats van Stockholm was, konden zij veronderstellen dat het met zijn afkomst te maken had.

Het is niet eenvoudig na te gaan welke personen rond 1830 naar Magde­burg zijn gereisd, laat staan wat hun doel was. De naam Meij­er­feldt (inclu­sief varian­ten) komt in het stads­ar­chief van Magdeburg niet voor. Wel blijkt daar in 1830 de stadsrechter Friedrich Thilo in 1830 te wonen. (1) Hij heeft dezelfde achternaam als de echtgenoot van Augusta Juliana Meijerfeldt in het testament van de laatste Zweedse graaf, het kerkboek van Medrow, het Pommersches Geschlechterbuch en de doopgetuige in Rotterdam (inclusief voornaam).

 

1. Brieven van A.R. Buchholz, Amtsleiter Stadtarchiv Magdeburg, 6 januari en 3 februari 1992 [CH-228 t/m CH-230].