4.4. Conclusies

Dit vierde hoofdstuk van het vierde deel sluit de geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt af met conclusies. 

Carl, de zoon van de Nederlandse stamvader, beweerde zwart-op-wit in zijn bewaard gebleven brief naar Helsingfors van 1876 en in volle bewustzijn op 51-jarige leeftijd, dat de laatste Zweedse graaf Johan August Meijerfeldt jr buiten twijfel zijn grootvader is. Het is niet zomaar een gerucht binnen de familie, maar een bewijsstuk van een leeftijdgenoot.

In de eerste paragraaf wordt ingegaan op de overeenkomsten tussen de Nederlandse, Duitse en Zweedse families, die de bewering van Carl kunnen bevestigen.
Daarna worden drie mogelijkheden omtrent de zoons van de Zweedse graaf Johan August Meijerfeldt jr. nagegaan, namelijk of een echte zoon hem heeft kunnen overleven, of een echte zoon is gevlucht en of er van een
buitenechtelijke zoon sprake was.