4.2. Vertrek uit Stralsund

Hoofdstuk 2 van deel 4 gaat over het nadere onderzoek van Hugo (1955, zoon van Govert) in kerkboeken, archieven en naslagwerken in het buitenland. 

De paragrafen in het tweede hoofdstuk betreffen het testament van de laatste graaf, vondsten in het Evangelisches Pfarrambt Glewitz, het Deutsches Geschlechterbuch en archieven in Frankrijk.

Belangrijke leemten in het eerste hoofdstuk worden gevuld, maar nog steeds niet alle.