4.2. Buitenlandse archieven

Hoofdstuk 2 van deel 4 gaat over het nadere onderzoek van Hugo (1955, zoon van Govert) in naslagwerken, kerkboeken en archieven in het buitenland. Belangrijke leemten in de eerste paragraaf worden gevuld, maar zeker niet alle. De paragrafen in het tweede hoofdstuk gaan over een passage in het Deutsches Geschlechterbuch, vondsten in het Evangelisches Pfarrambt Glewitz en archieven in Frankrijk.