4.1. Familiebronnen

Dit hoofdstuk 1 van deel 4 behandelt de binnen de familie overgeleverde documenten en verhalen. De eerste bieden meer houvast dan de laatste, afhankelijk van de vraag of de papieren bronnen op originele documenten zijn gebaseerd. In de loop der tijd zijn veel particuliere en officiële papieren verloren gegaan; in ons geval spelen branden een grote rol. Dankzij de enig overlevende zoon van de stamvader, Carl von Meijenfeldt (1815-1899) is er het nodige bewaard gebleven. Diens kleinzoon Govert (1908-1978) heeft verder onderzoek gedaan. De paragrafen in het eerste hoofdstuk gaan over Carl’s brief naar Helsingsfors uit 1876, het testament van de laatste graaf uit 1795, de overleveringen binnen de familie, het Amsterdamse huwelijk van de stamvader in 1807 en een Nieuwjaarswens uit 1811.