Nederlanden

Genealogie naamgenoten in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden

L.a. Thomas (van Meynvelt), 26-08-1390;

L.b. Lutgardis (van Meynvelt), † 1393;

L.c. Elisabeth (van Meynvelt),  vóór 1393.

L.d. Agnès (van Meynvelt)12-08-1423, ∞ Gerard Van Schombeeck, 1428 en 1448.

L.e. Goddert (von Mairfeldt), 01-11-1589 rentmeester in Ahaus bij Bredevoort, hoort bij geslacht Mervelt. (1)

L.f. Maria (van Myervelt), ∞ Delft (stadhuis) 01-07-1629 Johan van Beest, notaris. Deze achternaam moet blijkbaar worden uitgesproken als mierveld, want na verder onderzoek blijkt het om de dochter van de beroemde Delftse portretschilder Michiel Jansz. van Mierevelt (1567-1641) gaat, die buiten het bestek van dit onderzoek valt. (2)

L.g. Michel (Meirfeld), 1631/8-1674, notaris in Vianden, arrondissement Diekirch, Luxemburg. (3)

L.h. Daniel (Meyevelt), sergeant van de garde van de Heren Staten van Holland onder Capiteyn Buys, ∞ Cornelia van Tiel (eerder gehuwd Arent van Soest). Op 16-05-1665 wordt aan hem 300 gulden betaald uit de verkoop van een met hypotheek belast huis aan de Sonneveltstraat in Noordwijk.

Meijnevelt:

L.i. Willem, zoon:

L.i1. Klaas, ∞ Amsterdam ∝ 26-02-1656 Barbar Jans.

L.j. Cors, drogist, ordinarishouder, ∞ Amsterdam ondertrouw 05-05-1674 Rijntje Eduards, weduwe van Jan Hendricksz, hertrouwt Joris Fransz Lorijn, twee dochters:

L.j1. Dorothé, † Amsterdam ≡ Karth. 14-05-1744, ∞ Amsterdam 29-01-1710 Marten ’t Sulik, * Stattijn, varensman, wonen Boomdwarsstraat.

L.j2. Klaasje, † Amsterdam ≡ Anth. 22-04-1753, ∞1 Jan de Moor, ∞2 Amsterdam 12-07-1718 (∝ 22-10-1717) Wijbrant Aukes de Vries, * Leeuwarden, schuitevoerder.

L.k. Albert, zoon:

L.k1. Dirk, ∞1 Amsterdam o 25-07-1716 Anna Smits, ∞2 Amsterdam ∝ 10-10-1721 Rijntje Joosten Haverkamp, † Amsterdam ≡ Anth. 28-03-1742.

L.l. Staat, zoon:

L.l1. Johan, ∞ Amsterdam o 02-06-1741 Anna Jacobs.

L.m. Geertruij, † Amsterdam ≡ Anth. 06-06-1734.

L.n. Hendrik, † vóór 1732, ∞ Hilletje Hendriks, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 24-08-1732, twee kinderen:

L.n1. Hendrik, † Amsterdam ≡ Anth. 02-11-1755.

L.n2. Francina, † Amsterdam 01-11-1810 ≡ Oude Kerk 05-11-1810

Meijfelt:

L.o. Fredrik, # Amsterdamse Gasthuijs, † Amsterdam ≡ Anth. 17-10-1713.

L.p. Willem, # Gasthuijs, † Amsterdam ≡ Anth. 27-10-1713.

L.q. Alida / Aaltje, † Amsterdam ≡ RK Oude Kerk 14-10-1751, ∞ Amsterdam ∝ 12-10-1696 Wessel Bömer/Beumer, twee dochters met de naam Anna (≈ Amsterdam 04-08-1697 resp. 06-01-1700).

L.r. Fredina/Frederikje, † Amsterdam ≡ Oude Kerk 31-05-1756, ∞1 Amsterdam ∝ 04-08-1702 Johannes Timmers, † vóór 1719, ∞2 Amsterdam ∝ 19-10-1719 Friedrick Knot (∞1 Aaltje Terbeek), ∞3 Amsterdam ∝ 1310-1730 Dirk Gesscher, (∞1 Teeke Roelofs).

L.s. Bubke, † vóór 1785, ∞ Klaas Scheltes van der Meij (∞2 Jannetje Frederiks Blok).

L.t. Isabella (van Meyrveldt / Meirvelt), * Temse (Land van Waas), † Temse vóór 1798, ∞ Joseph van Raemdonck, * Haasdonk 1743, † Haasdonk 14-10-1798, timmerman, zoon van Joseph van Raemdonck en Maria Beldens, twee zoons. In het dorp Temse komen meer personen van deze familie voor, maar dan steeds met de schrijfwijze Meervelt, Meerevelt of Meirvenne: Margriet, samen met Jan van Royen doopheffer van Mergriete Buytaerts, * Temse 16-08-1618. Wilm, getuige bij doop Joos van Meervenne alias Jodocus van Mervelde, * Temse (Land van Waas, België) 02-10-1622. Adriaen, ∞ Catharina Steensens, * Sint-Niklaas 19-10-1663, † Sint-Niklaas 11-12-1710, dochter van Pieter Steensens (1637-) en Margriete Staes (1632-1676), later ∞ Amelberga Maes (-1709). Egidius, ∞ Catharina Brijs, getuigen ≈ Temse 06-10-1701 Franciscus Verbeke. Anna, betaalt ₤ 32 voor een hofstede en land in Temse aan Paeschier Verbeke. Marie, ∞ Joannes Mets, dochter Maria Amelberga, * Temse 18-11-1735 en zoon Balduinus, * Temse 12-09-1752. Anna Maria, * 1721, † Temse 05-04-1774, dochter van Joannes Meerevelt (1690- 1766) en Maria Anna van Mieghem (1701-1771), ∞ Temse 05-08-1754 Dominicus Maes, * 1695.

L.u. Anna Catharina (Meijerveld), ∞ Johannes Knol, dochter: Pieternella (* Den Haag 1756, † Rotterdam 18-09-1841).

L.v. Jane (de Mayenfeld), ∞ Christian Joseph Judo, in 1844 van België naar VK.

L.w. Rosine (Meierfeld) (mogelijk Jc.211 uit Crumstadt, ∞ Heijum Wolf, zoon Ferdinand (* Ober-Klingen 1859, † Roermond 1941, ∞ Rickchen Hahn).

L.x. Gilles (Meyerfeld), ∞ Frankrijk 22-08-1886 Eugenie Fribourg, dochter van Hippolyte Fribourg.

L.y. Jaaptje (Meijerveld), ∞ Lukas Oosterveld, * Haren (Onnen) 08-10-1899, zoon van Abel Oosterveld (1861-1934) en Janna de Jonge (1858-1946).

L.z. … (Majerfeld), * 1903, leeft in België, dochter?

L.z1. Miriam, * 1931, historica België, ∞ Kraainem, België Erich Meyer Mark, * Magdeburg 18-07-1922, zoon van Otto Mark (1880-1943) en Erna Cosman (1880-1943), militair, EU-ambtenaar, drie kinderen David, Anne en Sandra. 

L.aa. Mendel (Mayerfeld), * Przysieska, Polen 1909, leeft in België.

L.ab. Miriam (Majerfeld), * 1931, historica België, ∞ Kraainem, België Erich Meyer Mark, * Magdeburg 18-07-1922, zoon van Otto Mark (1880-1943) en Erna Cosman (1880-1943), vlucht voor Nazisme naar Hutchison Camp op het Isle of Man VK, 1940 Pioneercorps, 1943 Intelligence, 1946 uit dienst in rang kolonel sergeant-majoor, hoge ambtenaar bij de Europese Commissie, lid B’nai B’rith in 2006 protestbrief aan socialistische Waalse leider Elio di Rupi vanwege diens harde kritiek op Israël, drie kinderen David, Anne en Sandra.

 

  1. Gelders Archief, 0357 Nassause Domeinen, 13B Hofboek Bredevoort.
  2. Gemeentearchief Delft, Trouwboek Gerecht, inventarisnummer 117.
  3. Diens archief is in 1852 neergelegd in het archief van het tribunaal van het arrondissement Diekirch.