GESCHIEDENIS

Meestal bestaan boeken en websites over families uit genealogische overzichten. Wat dat betreft zal de lezer niet teleurgesteld worden. Bij elk van de nu volgende vier delen zijn die overzichten in de bijlagen te vinden.

Aan de genealogische bijlagen gaan beter leesbare historische verhalen vooraf. Gebeurtenissen  in de families worden uitvoerig beschreven. Tussendoor worden verklaringen gegeven door een beschrijving van de algemene geschiedenis uit die tijd.

De hier beschreven geschiedenis bestrijkt een periode van ongeveer 500 jaar. Hoe verder terug in de tijd, hoe moeilijker de familiegegevens te vinden zijn. Het verhaal is daarom zoveel mogelijk verifieerbaar gemaakt met behulp van verwijzingen naar documenten en boeken.

De geschiedenis is in vier delen beschreven: het Zweedse geslacht met bijlagen, de Nederlandse familie met bijlagen, Naamgenoten met bijlagen en Verwanten met bijlagen.