GESCHIEDENIS

Meestal bestaan boeken en websites over families uit genealogische overzichten. Wat dat betreft zal de lezer niet teleurgesteld worden. Bij elk van de nu volgende vier delen zijn die overzichten te vinden, maar dan wel als bijlagen. Er gaan beter leesbare historische verhalen aan vooraf. Gebeurtenissen  in de families worden uitvoerig beschreven. Tussendoor worden verklaringen gegeven door een beschrijving van de algemene geschiedenis uit die tijd.

De geschiedenis is in vier delen beschreven: het Zweedse geslacht met bijlagen, de Nederlandse familie met bijlagen, Naamgenoten met bijlagen en Verwanten met bijlagen.

De hier beschreven geschiedenis bestrijkt een periode van ongeveer 500 jaar, met een enkele uitschieter verder terug. Hoe verder terug in de tijd, hoe moeilijker de familiegegevens te vinden zijn. Het verhaal is daarom zoveel mogelijk verifieerbaar gemaakt met behulp van verwijzingen naar documenten en boeken.

De herkomst van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt is nog in onderzoek. Aan de resultaten daarvan is geheel deel 4 gewijd. De slotconclusie is daar dat er een verbinding is met het Zweedse geslacht Meijerfeldt. De herkomst daarvan is ook nog onderwerp van onderzoek. De tussenstand van dat onderzoek wordt in het eerste hoofdstuk van deel 1 gegeven.