§ Personhistoria

SE/RA/756.1. Riksarkivet / Ämnessamlingar / Personhistoria / Biographica 1500t – 1800t

MI8b Meijerfeldt, Meyerfelt
17 Rekening Ågerup & Söfdeborg Stockholm, 16-08-1787 JAsr
18-19 Lustifer? Reval, 12-10-1682 Anders
20 Aan de Koning Riga, 05-01-1685 CFsr
21 Aan de gouverneur-generaal Riga, 20-12-1694 CFsr
22 Idem Riga, 16-12-1698 CFsr
23 Aan de koning over de Reductie CFsr
24 Aan de koning over Bielke  Stockholm, 29-04-1728 JAsr
26 Aan de koning over erfenis WJM en graaf Barck
 Stockholm, 21-11-1765 JAjr
27 Underdånig Memorial JAsr
28 Unterthånigstes Memorial
Stockholm, 25-04-1723 JAsr
29 Unterthånigstes Memorial ing. Lijfland och Ditmar 17-07 JAsr
31 Bref från Kjell Christofferson Barnekows ämka Margaretha von Ascheberg (4 blad afwezig) JAsr
32 Hänvisningsblad Helsingborg och Helsingör 1721-1722 JAsr
33 Weduwe Carl Fredrik  Lübeck 1716 ACHastfer
34 Medrowischen Glaβ-Hütte, Johann Christoff Andersen Stralsund, 07-11-1744 JAsr
41 Specification silber Stralsund, 06-09-1715 JAsr
43 Aan de Koning  Bender, 14-01-1711 JAsr
44 Van Bunge Stockholm, 17-6-1716 JAsr
48 Bedrag ontvangen Bender, 15-01-1711 JAsr
49 Fr. Oberst Meijerfeltin 07-06-1716 CFsr
50 Brief aan de koning over dood JAsr
Söfdeborg, 12-11-1749 BB
52 Brief aan de koning over Tribunaal in Wismar Stralsund, 01-04-1715 JAsr
53 Brief aan de koning inzake Lustifer dat hem 1661 door broers Wrangel in leen was gegeven door stiefmoeder gravin Wasaborg 20-09–1668 Anders
54 Reductie Lustifer Stockholm, 27-07-1682 Anders
56
111
Pro Memoria met bijlagen inzake de lening aan keizer Karel VI Wenen, 05-1777 WJ
112 Rörande Fält-Marskalken 90-er jaren JAjr
119 Fru Grefvinnan 13-08-1807 LAS
U2
Uggla
65
Documenten betreffende het duel tussen Carl Berndt Uggla en Alexander Lagerhielm. De tweede is de minderjarige (* 1704) page bij de vrouw van gouverneur-generaal Meijerfeldt. De eerste wordt gedegradeerd/ontslagen en zwaait nadat hij zijn proces verliest in 1722 af uit het leger.
1718-1722
JAsr