DOC Nederland

DN/ DOCUMENT DATUM PERSOON
Gelders Archief
AA/ 0203. Inventaris oud rechtelijke archieven, Kwartier Veluwe II, Platteland,  E. Archieven protokolhouders 1675-1811,  3. Protocol bezwaren, vestenissen, peindingen e.d., ambt Nijkerk, 1733-1811, 859. Deel 3, 1788-1811, Buurtschap Appel.
1 Schuldbekentenis van Bosman-Brouwer uit Appel van 799 gulden 11-04-1806 Johan August (N)
Nationaal Archief
RA/ 10146. Inventaris van de Admiraliteitscolleges
2254. Betaalsrollen Erfprins van Brunswijk 1793/5 e.v.j.
1 21. Johan Aúgúst Meynfeld v Straalsond 13-08-1795 Johan August (N)
RB/ 201291-3. Stamboek der Marine 1795-1813
1 4. Fo 300 Konstabel Major Johannes Augustus van Mijenfeldt 1806 Johan August (N)
2 6. Fo 274 Johan August van Meijnfeld 02-06-1797 Johan August (N)
94. Journaal van de Brutus 1803 Johan August (N)
RC/ 20130. Monsterrollen Departement van Marine 1795-1813
1 655. Confereer-Rolle ’s Lands Fregat ‘t Vertrouwen 1796 16-05-1800 Johan August (N)
3 863. Confereer-Rolle ’s Lands Schip Brutus 1803 19-02-1804 Johan August (N)
4 929. Confereer-Rolle ’s Lands Schip Brutus nu Braband 1806 01-01-1806 Johan August (N)
5 933. Confereer-Rolle ’s Konings Schip Braband 1807 01-01-1807 Johan August (N)
6 955. Escadrille op de Wadde, A’dam, Zuiderzee, Pampus 1808 01-09-1809 Johan August (N)
7 957. Confereer-Rolle Esquadrille Ligte vaartuigen Texel 1808 01-09-1809 Johan August (N)
8 975. Confereer-Rolle ’s Konings Armade voor Amsterdam 1809 01-09-1809 Johan August (N)
RD/ 178. Rechterlijk Archief Noordwijk, 181v, 16-05-1665
1 Pieter Willemszn. van der Aer verkoopt IJsbrant Pieterszn. van der Ruyt een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Sonneveltstraat, belend NO het Diefpad, ZO Thonis Pieterszn. Sterck, ZW de voorsz. Sonneveltstraat en NW Huych Reyerszn., belast met 250 gulden tbv de kinderen van Thonis Simonszn. Capiteyn voor 300 gulden contant, welke op verzoek van verkoper zijn betaald aan Daniel Meyevelt sergeant van de garde van de Heren Staten van Holland onder Capiteyn Buys gehuwd met Cornelia van Tiel die weduwe was van Arent van Soest en door cassatie van de brief van 7-8-1658.
Stadsarchief Amsterdam
SA/ Doopregisters
1 209/2v. Evangelisch-Lutherse Gem. 18-04-1726 Andries
2 364/14. RK Maagdenhuis 06-02-1773 Christoffer

 

3 295/377. Hersteld Ev.-Luth. Gem. 15-07-1801 Wilhmina A. (N.1)
4 291/50. Evangelisch-Lutherse Gem. 05-10-1808 Johan August (N.2)
5 201/8v. Evangelisch-Lutherse Gem. 12-09-1717 Barbara (ZK.11)
SB/  Trouwregisters
1 710/384. 27-11-1716 Otto (ZK.1)
2 711/388. 20-04-1719 Andries (ZK.2)
3 714/13. 16-09-1723 Andries (ZK.2)
4 727/326. 20-11-1744 Barbara (ZK.11)
5 723/227. 23-06-1752 Barbara (ZK.11)
18 601/359. 14-04-1758 Maria C. (HD)
19 656/206. 04-12-1807 Johan August (N)
20 3/92. 15-08-1827 Wilhelmina A (N.1)
21 3/133. 02-07-1845 Hendrik (N.3)
 SC/ Begraafregisters
3 1173/245v. Karth. Kerkhof 19-03-1723 Anna de Wit (ZK.2)
4 1174/123. Karth. Kerkhof 09-06-1726 Andries (ZK.21)
9 1140/149. Nieuw Luthers Kerkhof 30-03-1748 Andries (ZK.2)
13 1140/166. Nieuw Luthers Kerkhof 10-04-1755 Marg. Jacobs (ZK.1)
16 1180/94v. Karth. Kerkhof 28-06-1761 Anna Philips (ZK.2)
17 1141/26. Nieuw Luthers Kerkhof 05-07-1768 Otto (ZK.1)
18 1120/241. Wester Kerkhof 24-04-1804 Maria de Ruijt (N)
 SD/ Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente
1 PA190/208. Doop-, Lidmaten- en Trouwboek Do. Scholten, Afd. 2. Geloofsbelijdenis 10-07-1801 Johan August (N)
2 Idem, Afd. 1. Dooplingen 15-07-1801 Wilhelmina A. (N.1)
3 PA190/212. Dooplingen, Ledematen, Echt-verbintenis Do. Uckerman, Afd. 2, Vrouwe Ledematen W 10-11-1818 Wilhelmina A. (N.1)
4 PA972. Lidmatenregister 10-11-1818 Wilhelmina A. (N.1)
5 PA972. Lidmatenregister 10-07-1801 Johan August (N)
 SE/ Evangelisch-Lutherse Gemeente
1 PA213/320. Lidmaten-, trouw- en doopboeken Do. Meijer 16-09-1740 Barbara (ZK.11)
2 PA213/650. Communicantenboek 1807 04-12-1807 Johan August (N)
SF/  Aalmoezeniersweeshuis
1 PA343/200. Inneemboek 01-05-1804 Wilhelmina A. (N.1)
SG/  Christelijk Gereformeerde Gemeente
1 PA743/45. Register                     2051
der Ledematen,                            2438
letter M, nrs:
2684
3200
                                                         3932
03-09-1867
20-04-1871

17-04-1874
12-04-187821-04-1882
Carl (N.5)
Carl Frederik (N.54)
Frits (N.55)
Johan August (N.57)
Henk (N.50)
2 PA743/85. Doopboek                  1229
Belijdenis 21-04-1878                  1230
1231
                                                          1232
07-10-1867
03-04-1856
01-09-185702-01-1862
16-06-1864
Carl (N.5)
Cato (N.56)
Johan August (N.57)
Pieter (N.58)
Henk (N.50)
3 Idem
4 PA743/86. Doopboek
SH/ Bevolkingsregister
1 T2(1)/564 en 2172, T2(3)/675 en 417 1851

 

Diversen
2 T665/3506, T530/2781, JJ173/622 1864 Diversen
3 1884 Diversen
SI/  Poorterboeken
1
 SJ/ Burgerlijk Stand
1 17-06-1874 Henk (N.50)

 

  Gemeentearchief Rotterdam
 TA/ Geboorteregister 1811-1852
1 B98 14-07-1812 Anthonetta (N.4)
2 A141 15-04-1815 Carl (N.5)
3 B40 01-07-1817 Friedrich (N.6)
4 A80 19-02-1821 Anth. E.J. (N.7)
5 B13 08-07-1823 Engelina CMA (N.8)
6 A114 18-02-1846 Engelina C.E. (N.51)
7 B51 01-05-1847 Petronella W. (N.52)
8 B24 17-04-1849 Evert (N.53)
9 C147 nr. 2347 10-09-1849 Johan August (N.32)
TB/  Doopregister Evangelisch-Lutherse Gemeente 1804-1832
Particuliere Archieven nr. 28 / boek 238 en 239
1 Van Meijenfeldt 20-10-1810 Hendrik (N.3)
2 Von Meijenfeld 16-07-1812 Anthonetta (N.4)
3 Von Meyenfeldt 17-04-1815 Carl (N.5)
4 Von Meyenfeldt 24-07-1817 Friedrich (N.6)
5 Von Meyenfeldt 28-02-1821 Anthonetta E.J. (N.7)
6 Van Meyenveldt 28-07-1823 Anth. CMA (N.8)
 TC/ Huwelijksregister 1811-1852
1 A166v 21-05-1845 Carl en Nellie (N.5)
 TD/ Overlijdensregister 1811-1852
1 A7 nr. 32 07-01-1828 Anthonetta E.J. (N.7)
2 B61 nr. 1233 04-06-1835 Johan August (N)
3 C145 nr. 2558 20-10-1841 Frederik (N.6)
4 B245 07-08-1848 Petronella W. (N.52)
5 C30 26-08-1848 Engelina C.E. (N.51)
6 E3 nr. 3955 23-10-1849 Johan August (N.32)
7 A188 07-03-1850 Hendrik J.A. (N.31)
 TE/ Overlijdensregister 1853-1932
1 A67 27-01-1858 C.M. Pieploo (N)
2 E13 12-12-1878 Johan August (N.2)
3 D125 28-09-1887 Eng elina CMA (N.8)
 TF/ Notarieel Archief 1800-1830
1 496/1224 27-11-1816 Johan August (N)
2 500/142 18-04-1823 Johan August (N)
3 520/168-170 18-04-1823 Johan August (N)
4 445/1329-1331 11-12-1829 Johan August (N)
5 300/805-806 30-06-1830 Johan August (N)
 TG/ Notarieel Archief 1830-1840
1 310/244-245 19-02-1836 Hendrik (N.3)
2 310/648 03-05-1836 C.M. Pieploo (N)
3 310/309 29-02-1837 Hendrik (N.3)
4 310/317 1837 Hendrik (N.3)
5 310/621-635 29-04-1837 Johan August (N)
6 300/142-143 29-06-1838 C.M. Pieploo (N)
7 315/133-134 04-07-1838 C.M. Pieploo (N)
8 300/140-141 11-07-1838 C.M. Pieploo (N)
 TH/ Burgerlijke Stand
1 201, geboorten 05-01-1923 Chiel (Nk.53)
2 10869, geboorten 08-12-1926 Anna (Nk.54)
 TI/ Liste Civique    
1 35/090 1811 Johan August (N)

 

  Zeeuws Archief    
  Staten van Zeeland    
DN/ZS/1 1671/143v Registers van commissiën en instructiën 1578-1809

“den 16 septemb 1694 is gelijcke commissie verleent aan Joan Meijerfelt als capt van nieuw overgenomen Zweedse compa, rega 27 septemb 1694”

16-09-1694 Johan August (Z.2)