3.7.6. Overig

Joodse naamgenoten in overige gebieden

In de wereld zijn er nog tal van andere Joodse naamgenoten te vinden. Vermoedelijk is er een relatie met de hiervoor behandelde families, maar die kan tot op heden niet gelegd worden. De naamgenoten worden zoals steeds gegroepeerd naar het land van oorsprong.  

Duitsland

Hiervóór zijn Joodse families uit de Duitse staten Hessen en/of Westfalen behandeld. Er zijn nog meer personen uit Duitsland. Een flink aantal van hen komt uit Berlijn. Zie voor een volledige lijst de bijlage

Een bijzondere Berlijner is Erich Meyerfeldt, zoon van koopman Heinrich en kleinzoon van synagogedienaar Israel. Hij is makelaar, richt in de Behren Straβe een kantoor in en start een reclamecampagne voor zijn bedrijf. Hij geeft reuzenbedragen in goud uit aan reclames op alle tramhaltes, muurvlakten, kranten, tijdschriften, theaters en cinema’s. Buitenlanders overstromen de stad en kopen voor een appel en een ei huizenblokken en straten. In 3 jaar gaan 5.000 huizen door de handen van Erich, soms drie- tot viermaal. Zijn provisies maakten hem al snel miljonair. Hij geeft zijn geld ook volledig uit, zowel aan feesten als aan liefdadigheid. De deflatie maakten een eind aan de huizenverkoop, waardoor hij zijn reclamecontracten niet meer kan betalen. Hij vergrijpt zich aan het goed van anderen en verkoopt huizen waar hij geen volmacht voor heeft. Eind 1926 wordt hij in hechtenis genomen en moet een jaar in de gevangenis zitten. De hele familie wordt 13 jaar later door de Nazi’s onteigend en aus­gebürgert. (1)
Daarop heeft de familie niet gewacht en is in 1933 naar Nederland overgestoken. In Den Haag wonen ze aan de Nassau Dillenburgstraat 38. Erich is zonder beroep en staat op 15 januari 1934 alweer in de Nederlandse kranten, nu vanwege het faillissement. dat de Rechtbank Den Haag uitspreekt. Zij heft dit pas op 15 juni 1944 op.

Frankrijk

Een tweede land waar overige Joodse naamgenoten vandaan komen is Frankrijk. Hun familienaam wordt gespeld als Maerfeld, Majerfeld, Mayer(s)feld en Meyerfeld. Bij de tweede spelling ligt de afkomst bij één van de hiervóór behandelde Poolse families. Bij de vierde spelling ligt de afkomst in Bad Homburg in Hessen-Darmstadt. Zie voor een volledige lijst de bijlage.

Moldavië

In het begin van de negentiende eeuw ligt het huidige Moldavië in de zuidwestelijke provincie Bessarabië langs de Zwarte Zee. De hoofdstad Chisinau is een turbulent bestuurlijk en economische centrum, met meer dan 100.000 inwoners, zowel de oorspronkelijke Moldavische bevolking als migranten, met name Russisch, Oekraïns en Joods. De laatste groep groeit van 20% in 1860 tot 45% in 1900, voornamelijk doordat zij van het platteland en uit omliggende landen worden verdreven. In Chisinau vermengen de Joden zich door dwang en eigen keuze niet met de rest van de bevolking, hebben een betere hygiëne en strenge religie, waardoor er minder kindersterfte en dronkenschap voorkomt, mede waardoor hun economische invloed naar een nog hoger percentage groeit. Het antisemitisme groeit hierdoor en als de economie rond de eeuwwisseling terugvalt, agiteren politici en publicisten tegen de Joodse inwoners, net zo lang dat Pasen 1903 een pogrom plaatsvindt. In Amerika leidt dit tot een heftige reactie en het grootste deel van de Joden trekt weg naar Palestina en sommigen naar Amerika.

In deze periode woont een familie Maynfeld of Meynfeld in Chisinau. Gedilia heeft zeven kinderen tussen 1885 en 1907. Chaim (1875-) arriveert met zijn vrouw Rukhlya Kagin in 1904 in New York. In Brooklyn worden veel van hun kinderen geboren. Zie voor een volledige lijst de bijlage.

Amerika

Joodse naamgenoten in Amerika zijn afkomstig uit Europa en zijn daarom grotendeels in de vorige hoofdstukken en paragrafen behandeld.  Hier worden degenen behandeld van wie de afkomst niet kan worden vastgesteld. De lijst is in de bijlage opgenomen.

Israël

Wat geldt voor Amerika geldt ook voor Israël. Het grootste deel van de Joodse naamgenoten daar is afkomstig uit Europa en/of Amerika en is daarom eerder behandeld. In de bijlage staan degenen van wie dat niet kan worden nagegaan.