1.10.6. Conclusie

Johan Meijer moet voordat hij in 1510 kasteelheer van Riga voor de Duitse Orde werd een indrukwekkende carrière achter de rug hebben gehad. Zijn voorouders werden waarschijnlijk eerder al adellijke leenman  van de Duitse Orde en kwamen ruim vóór 1480 in de Baltische gebieden aan vanuit de noordwestelijke gebieden van het Duitse Rijk. In dit beeld past de voorkeur van de Meijerfeldts voor landgoederen in  Pommeren en de pleidooien van Johan August sr in 1710 om prioriteit te geven aan de herovering van Lijfland op de Russen en in 1716 en 1718 om geen campagne te voeren naar Noorwegen maar naar Noord-Duitsland.

De Meijerfeldts bedienden zich in tegenstelling tot de meeste Zweedse adellijke families in hun brieven vaak van het Hochdeutsch. Dat duidt op Duits-Baltische afkomst. Het feit dat de uitbreiding van de familienaam in de Zweedse adelsbrief zonder “von” blijft, in tegenstelling tot veel andere Lijflandse families, kan er mee te maken hebben dat hun adelstand te laag was of hun aankomst uit de Duitse gebieden te lang geleden.

Hoe onbetrouwbaar en onvolledig de handschriften uit de achttiende eeuw ook geweest moge zijn, het zomaar ontkoppelen van Meijers als voorouders van de Meijerfeldts gaat te ver:
– Waarom zouden de jonge graven Meijerfeldt de opvallende leemte in het Matrikelboek van 1754-1755 met Baltische adellijke voorouders laten opvullen, als dit nog een eeuw ongepubliceerd bleef?
– Hoe grondig was het onderzoek van de biografische lexicon?

Drie concrete bronnen pleiten specifiek voor de verbinding tussen de Meijers en Meijerfeldts:
– In de nagelaten papieren van Stiernman uit 1765 zit de lijn van vader op zoon van Johan Meijer tot Anders Meijerfeldt. Het wapenschild van Johan Meijer uit 1480 is een witte sikkel op een blauw veld, die in de bovenste helft van het Zweedse wapenschild van Anders Meijerfeldt uit 1674 terugkomt.
– De schrijver van het Wrangelboek legt een link tussen Hinrik Meijer in 1562 en de Meijerfeldts en baseert dit op eigen onderzoek in oorspronkelijke bronnen.
– In de levensbeschrijvingen uit 1750 en 1753 staat dat de zoon van Anders Meijer als Lijflandse edelman geboren was. Tien jaar later werd Anders pas in de Zweedse adelstand verheven, dus waren hij en zijn  voorouders volgens deze bron adellijke Meijers.

De conclusie is daarom dat de genoemde Meijers de voorouders van het Zweedse geslacht Meijerfeldt zijn en ruim daarvóór in het gevolg van de Duitse Orde naar Lijfland zijn gekomen.