1.11.5. Conclusie

Uit het testament van Johan August Meijerfeldt sr, de kerkboeken van Medrow en het Pommersches Geschlechterbuch kan een eenduidige conclusie worden getrokken.

De laatste Zweedse graaf verwekte op zijn landgoed Medrow rond 1760 een dochter bij een vrouw met de latere achternaam Meyern. Hij was daar vanwege de Pommerse Oorlog. Zijn dochter trouwde tweemaal op Medrow met een Thilo; de eerste was rentmeester in dienst van de graaf, de tweede inspecteur. Uit beide huwelijken kwamen kinderen voort.

De conclusie is daarom dat het Zweedse geslacht niet is uitgestorven, maar is voortgezet door in elk geval een natuurlijke dochter Augusta Juliana.