2.5.4. De tak Augustijn

In 1960 overlijdt Willy Minderaa, de echtgenote van Carl uit de tak Augustijn, op 60-jarige leeftijd in Alkmaar.

Carl uit de tak Augustijn gaat dat jaar met emeritaat in Alkmaar. Hij besluit bij zijn oudste zoon Henk en diens vrouw te gaan wonen als buurman in Nunspeet.

Ella komt in 1965 terug uit Engeland vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en kiest er voor in dezelfde stad Amersfoort (aan de Stadsring) als haar broer Govert te gaan wonen. Deze is van 1966 tot 1970 ouderling van de Bergkerk in Amersfoort. Daarnaast is hij in die stad bestuurslid van de Openbare Bibliotheek en Pro Juven­tute. Ook is hij bestuurslid van de Vereniging van recto­ren van Neder­landse Lycea, Alge­mene Vereni­ging Schoollei­ders en de Kring Rectoren Midden-Zuid. Hij is lid van de Staatscommissie VWO-HAVO-MA­VO en het bestuur van de Stichting Vrije Leer­gangen Vrije Universiteit.

Carl uit de tak Augustijn verhuist 1970 met zijn zoon mee naar Leerdam.

In 1973 gaat Govert met pensioen. Hij wordt tijdens het afscheid door de wethouder onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje-Nas­sau. Broer Carl en zus Ella zijn er bij aanwezig.

In 1975 overlijdt Carl in Utrecht op 76-jarige leeftijd.

1975 wordt Govert voorzitter van de Stichting Dagverblij­ven schoolgaan­de jeugd Amersfoort (Bod­daert-tehuis), docent aan het Insti­tuut Blan­kensteijn te Utrecht en lid van de Staats­com­mis­sie Open  School.

in 1978 overlijdt Govert te Amersfoort (op 69-jarige leeftijd),

in 1983 Ella te Amersfoort (op 83-jarige leeftijd),

Zoals Naatje Kennedij als enige weduwe van de tweede generatie de eeuwwisseling meemaakt, overkomt Elly Woldringh, de weduwe van Govert, dat in de vierde generatie. Zij overlijdt in 2006 op 86-jarige leeftijd, als laatste van de vierde generatie van de familie Von Meijenfeldt.