2.5.2. De tak De Haas

In 1961 keert Frits uit de tak De Haas terug in Amsterdam aan de Willem Pijperstraat, waar zijn broer Jan met zijn verdiensten uit de Javaanse suikerindustrie een groot huis heeft gekocht. Frits overlijdt daar nog hetzelfde jaar, Jan het jaar daarop.

In 1970 overlijden twee weduwen uit de tak De Haas: Henriëtte Stuurman en Lida Scholte.

Antje Lagendijk, weduwe van Willem, overlijdt 1975 in Amsterdam op 78-jarige leeftijd.