2.10. HERKOMST

Dit tweede deel van de geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt startte met de eerste telg van de Nederlandse familie, Johan August von Meijenfeldt. Hij komt voor het eerst in beeld als hij in 1793 in dienst treedt van de Amsterdamse Admiraliteit en een aantal jaren verre reizen maakt. Tussen 1800 en 1810 vestigt hij zich achtereenvolgens in Amsterdam, Nijkerk, Amsterdam en tenslotte (met zijn jonge gezin) Rotterdam. Zoon Carl, van wie alle Von Meijenfeldts afstammen, keert in 1845 terug naar Amsterdam.

Waar komt Johan August von Meijenfeldt vandaan? Het onderzoek voor de beantwoording van die vraag kan het beste aan de hand van schriftelijke bronnen terug in de tijd gebeuren, van het Stadsarchief Rotterdam, naar het Stadsarchief Amsterdam, naar de Admiraliteit en naar de Franse dienst. Daarna is er aandacht voor de familiepapieren en een verrassende brief van zoon Carl naar Helsingsfors.

Aanvullend daarop zijn overleveringen binnen de Nederlandse familie waardevol. Gespreid over de paragrafen gaat het om de volgende overleveringen:
– de voorouders van het Zweedse geslacht kwamen uit Estland;
– een graaf moest uit Zweden of Finland vluchten;

– de eerste Nederlander beweerde een echte zoon van een Zweedse graaf en gravin te zijn;
– de eerste Nederlander nam deel aan de Slag bij Doggersbank;
– familiepapieren gingen verloren door een ontploffing of brand.
– de eerste Nederlander maakte een reis naar Magdeburg.