3.9.2. Nederlanden

In de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden hebben naamgenoten gewoond. Hier volgt een beperkte uitsnede.  Een volledige lijst staat in de bij deze paragraaf behorende bijlage.

Daniel Meyevelt is sergeant van de garde van de Heren Staten van Holland onder Capiteyn Buys. Hij is gehuwd met Cornelia van Tiel, die eerder trouwde met Arent van Soest. Op 16 mei 1665 wordt aan hem 300 gulden betaald uit de verkoop van een met hypotheek belast huis aan de Sonneveltstraat in Noordwijk.

Michel Meirfeld is midden zeventiende eeuw lange tijd notaris in Vianden, arrondissement Diekirch, in Luxemburg. (6)

Anna Catharina Meijerveld is gehuwd met Johannes Knol en krijgt in Den Haag in 1756 een dochter Pieternella, die 18 september 1841 in Rotterdam overlijdt.

Jane de Mayenfeld emigreert in 1844 met haar man Christian Joseph Judo van België naar Engeland.

Gilles Meyerfeld trouwt in 1886 in Frankrijk met Eugenie Fribourg, dochter van Hippolyte Fribourg.

Jaaptje Meijerveld huwt Lukas Oosterveld die in 1899 in Haren (Onnen) is geboren.

In 1903 leeft er een Majerfeld in België. Dit kan de vader zijn van Miriam, een in 1931 geboren historica. Zij huwt in Kraainem met Erich Meyer Mark uit Magdeburg.  Zij vluchten voor het Nazisme naar Hutchison Camp op het Isle of Man. Haar man gaat in 1940 in het Pioneercorps, in 1943 bij de Intelligence, gaat in 1946 uit dienst in rang kolonel sergeant-majoor. Hij wordt een hoge ambtenaar bij de Europese Commissie en schrijft als lid van B’nai B’rith in 2006 een protestbrief aan de socialistische Waalse leider Elio di Rupi vanwege diens harde kritiek op Israël. Zij hebben drie kinderen David, Anne en Sandra.

Immigranten

In andere hoofdstukken zijn personen behandeld die vanuit andere plaatsen in Europa voor korte of lange tijd naar de Nederlanden zijn gekomen. Hier volgt de opsomming.

Van het Zweedse geslacht Meijerfeldt neemt Carl Fredrik sr op 20-jarige leeftijd in een Duits regiment deel aan de Franse veroveringen in de Zuidelijke Nederlanden 1682-1684, gaat Johan August sr op 29-jarige leeftijd in een Zweedse regiment de Fransen daar juist terugdringen en is Johan August jr op 21-jarige leeftijd ook in de Zuidelijke Nederlanden waar hij in 1747 in Amsterdam en Den Haag is en uiteindelijk in Limburg in Franse krijgsgevangenschap raakt.

Otto en Andries uit Karlskrona wonen tussen 1716 en 1768 in Amsterdam en zetten ieder een gezin op met een Nederlandse vrouw, maar er zijn geen mannelijke nazaten die de naam voortzetten.

Tussen 1756 en 1794 leeft Maria Catharina Meijerfeldt (ook: Meijerveld) in Harderwijk en Amsterdam. Zij komt uit Detmold.
Zij touwt met kleermaker Jan Heijmens en gaat met hem in Harderwijk wonen om daar zeven kinderen te krijgen.

In 1773 leeft Georg Richard Meijerfeldt in Amsterdam. Hij komt uit Stralsund. Hij laat er zijn zoon Christoffel in het Rooms-Katholieke Maagdenhuis dopen.

In 1793 wordt Johan August von Meijenfeldt (1760-1935) uit Stralsund voor het eerst in Amsterdam genoemd.

Rosine Meierfeld komt waarschijnlijk uit Crumstadt (Jc.211). Zij trouwt met Heijum Wolf en krijgt een zoon Ferdinand die in 1941 in Roermond sterft.

 

 1. Onderzoek in Zweden naar hun herkomst onder de naam Meijerfeldt was vruchteloos bij het Landsarkivet in Lund, omdat de kerkboeken niet verder teruggaan dan 1690 [CH-27], de Genealogiska föreningen [CH-29] en het Riddarhuset [CH-31].
 2. Gemeentearchief Amstedam, Kwijtscheldingen 142/178v.
 3. Gemeentearchief Amsterdam DTB 209/2v, 710/384, 711-/388, 714/13, 727/326, 1140/149, 1140/154, 1140/166, 1141-/245v, 1174/-123, 1180/94v; PA 213/320.
 4. Gemeentearchief Amsterdam DTB 364/14.
 5. EvangelischesPfarrambtStralsund, StNikolai 1736­/716, StJürgen 1830/237 en 1841/125.
 6. Gemeentearchief Amsterdam DTB 60/73#13 en Gelders Archief DTB Elspeet 680.2 (pag. 289, volgnr. 3) en DTB Harderwijk 831 en 837.4.
 7. R. Laurant,”Empreintes d’intailles antiques utilisées comme sceaux au moyen âge et conservées en Belgique”, in Liber Amicorum Raphäel de Smedt 3 Historia, Leuven 2001, pag. 14.
 8. L. Hendrikx, “Munsterbilzen – Genealogie, inclusief de bewoners van het vroegere Stift”, letter M.
 9. J. Waele e.a., “Nécrologe de l’Abbaye de Munsterbilsen” in “Bulletin de L’Institut Archéologique Liégeois”, Luik 1874, pag. 49.
 10. Gelders Archief, 0357 Nassause Domeinen, 13B Hofboek Bredevoort.
 11. Gemeentearchief Delft, Trouwboek Gerecht, inventarisnummer 117.
 12. Diens archief is in 1852 neergelegd in het archief van het tribunaal van het arrondissement Diekirch.