3.9.3. Nederlanden

In de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden hebben naamgenoten gewoond. Onder de tussenkop “Migranten” staan naamgenoten die behandeld worden in de hoofdstukken van hun geboorteland. Dat geldt niet voor degenen die onder de tussenkop “Genealogie” staan.

Migranten

In andere hoofdstukken zijn personen behandeld die vanuit andere plaatsen in Europa voor korte of lange tijd naar de Nederlanden zijn gekomen. Hier volgt de opsomming.

Van het Zweedse geslacht Meijerfeldt gaat Johan August sr op 29-jarige leeftijd in een Zweedse regiment de Fransen terugdringen in de Zuidelijke Nederlanden en is Johan August jr op 21-jarige leeftijd daar ook, in 1747 in Amsterdam en Den Haag en raakt in Limburg in Franse krijgsgevangenschap.

Otto en Andries uit Karlskrona wonen tussen 1716 en 1768 in Amsterdam en zetten ieder een gezin op met een Nederlandse vrouw, maar er zijn geen nazaten die hen overleven.

Tussen 1756 en 1794 leeft Maria Catharina Meijerfeldt (ook: Meijerveld) in Harderwijk en Amsterdam. Zij komt uit Detmold.
Zij touwt met kleermaker Jan Heijmens en gaat met hem in Harderwijk wonen om daar zeven kinderen te krijgen.

In 1773 leeft Georg Richard Meijerfeldt in Amsterdam. Hij komt uit Stralsund. Hij laat er zijn zoon Christoffel in het Rooms-Katholieke Maagdenhuis dopen.

In 1793 wordt Johan August von Meijenfeldt (1760-1935) uit Stralsund voor het eerst in Amsterdam genoemd.

Rosine Meierfeld komt waarschijnlijk uit Crumstadt (Jc.211). Zij trouwt met Heijum Wolf en krijgt een zoon Ferdinand die in 1941 in Roermond sterft.

Genealogie

NL.a. Thomas van Meynvelt, 26-08-1390;

NL.b. Lutgardis van Meynvelt, † 1393;

NL.c. Elisabeth van Meynvelt,  vóór 1393.

NL.d. Agnès van Meynvelt12-08-1423, ∞ Gerard van Schombeeck, 1428 en 1448.

NL.e. Wilhelmus Meyervelt, student theologie Keulen, vermoedelijk dezelfde als Wilhelmus Meyerinck, priester Martinikerk Groningen 1447-1596.

NL.f. Goddert von Mairfeldt, 01-11-1589 rentmeester in Ahaus bij Bredevoort, hoort bij geslacht Mervelt.

NL.g. Maria van Myervelt, ∞ Delft (stadhuis) 01-07-1629 Johan van Beest, notaris. Deze achternaam moet blijkbaar worden uitgesproken als mierveld, want na verder onderzoek blijkt het om de dochter van de beroemde Delftse portretschilder Michiel Jansz. van Mierevelt (1567-1641) gaat, die buiten het bestek van dit onderzoek valt.

NL.h. Michel Meirfeld, 16/31-08-1674, notaris in Vianden, arrondissement Diekirch, Luxemburg. (6)

NL.i. Daniel Meyevelt, sergeant van de garde van de Heren Staten van Holland onder Capiteyn Buys, ∞ Cornelia van Tiel (eerder gehuwd Arent van Soest). Op 16-05-1665 wordt aan hem 300 gulden betaald uit de verkoop van een met hypotheek belast huis aan de Sonneveltstraat in

NL.j. Clement Pantlij van Meijervelt, ∞ Maria Jacomina de Roever, dochter:

NL.j1. Elisabeth Agnita, * 11-03-1741 of 1742, ∞ Abraham Anthonisz, ≈ Amsterdam 26-09-1717, † Galle, Ceylon 1778, zoon van Abraham Anthonisz en Magdalena De Pre (-1756), zijn derde huwelijk, een zoon.

NL.k. Anna Catharina Meijerveld, ∞ Johannes Knol, dochter: Pieternella (* Den Haag 1756, † Rotterdam 18-09-1841).

NL.l. Jane de Mayenfeld, ∞ Christian Joseph Judo, in 1844 van België naar VK.

NK.m. Rosine Meierfeld (mogelijk Jc.211 uit Crumstadt), ∞ Heijum Wolf, zoon Ferdinand (* Ober-Klingen 1859, † Roermond 1941, ∞ Rickchen Hahn).

NL.n. Gilles Meyerfeld, ∞ Frankrijk 22-08-1886 Eugenie Fribourg, dochter van Hippolyte Fribourg.

NL.o. Jaaptje Meijerveld, ∞ Lukas Oosterveld, * Haren (Onnen) 08-10-1899, zoon van Abel Oosterveld (1861-1934) en Janna de Jonge (1858-1946).

NL.p. … Majerfeld, * 1903, leeft in België, dochter?

NL.p1. Miriam, * 1931, historica België, ∞ Kraainem, België Erich Meyer Mark, * Magdeburg 18-07-1922, zoon van Otto Mark (1880-1943) en Erna Cosman (1880-1943), vlucht voor Nazi’s naar Hutchison Camp, Isle of Man, echtgenoot 1940 Pioneerscorps, 1943 Intelligence, 1946 uit dienst in rang kolonel sergeant-majoor, EU-ambtenaar, schrijft als lid van B’aai B’rith in 2006 een protestbrief aan de socialistische Waalse leider Elio di Rupi vanwege diens harde kritiek op Israël, drie kinderen David, Anne en Sandra. 

Meijnevelt (buiten definitie)

Willem, zoon Klaas, ∞ Amsterdam ∝ 26-02-1656 Barbar Jans.

Cors, drogist, ordinarishouder, ∞ Amsterdam ondertrouw 05-05-1674 Rijntje Eduards, weduwe van Jan Hendricksz, hertrouwt Joris Fransz Lorijn, twee dochters Dorothé, † Amsterdam ≡ Karth. 14-05-1744, ∞ Amsterdam 29-01-1710 Marten ’t Sulik, * Stattijn, varensman, wonen Boomdwarsstraat, en Klaasje, † Amsterdam ≡ Anth. 22-04-1753, ∞1 Jan de Moor, ∞2 Amsterdam 12-07-1718 (∝ 22-10-1717) Wijbrant Aukes de Vries, * Leeuwarden, schuitevoerder.

Albert, zoon Dirk, ∞1 Amsterdam o 25-07-1716 Anna Smits, ∞2 Amsterdam ∝ 10-10-1721 Rijntje Joosten Haverkamp, † Amsterdam ≡ Anth. 28-03-1742.

Staat, zoon Johan, ∞ Amsterdam o 02-06-1741 Anna Jacobs.

Geertruij, † Amsterdam ≡ Anth. 06-06-1734.

Hendrik, † vóór 1732, ∞ Hilletje Hendriks, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 24-08-1732, twee kinderen Hendrik, † Amsterdam ≡ Anth. 02-11-1755 en Francina, † Amsterdam 01-11-1810 ≡ Oude Kerk 05-11-1810

Meijfelt (buiten definitie)

Fredrik, # Amsterdamse Gasthuijs, † Amsterdam ≡ Anth. 17-10-1713.

Willem, # Gasthuijs, † Amsterdam ≡ Anth. 27-10-1713.

Alida / Aaltje, † Amsterdam ≡ RK Oude Kerk 14-10-1751, ∞ Amsterdam ∝ 12-10-1696 Wessel Bömer/Beumer, twee dochters met de naam Anna (≈ Amsterdam 04-08-1697 resp. 06-01-1700).

Fredina/Frederikje, † Amsterdam ≡ Oude Kerk 31-05-1756, ∞1 Amsterdam ∝ 04-08-1702 Johannes Timmers, † vóór 1719, ∞2 Amsterdam ∝ 19-10-1719 Friedrick Knot (∞1 Aaltje Terbeek), ∞3 Amsterdam ∝ 1310-1730 Dirk Gesscher, (∞1 Teeke Roelofs).

Bubke, † vóór 1785, ∞ Klaas Scheltes van der Meij (∞2 Jannetje Frederiks Blok).

Isabella van Meyrveldt / Meirvelt, * Temse (Land van Waas), † Temse vóór 1798, ∞ Joseph van Raemdonck, * Haasdonk 1743, † Haasdonk 14-10-1798, timmerman, zoon van Joseph van Raemdonck en Maria Beldens, twee zoons. In het dorp Temse komen meer personen van deze familie voor, maar dan steeds met de schrijfwijze Meervelt, Meerevelt of Meirvenne: Margriet, samen met Jan van Royen doopheffer van Mergriete Buytaerts, * Temse 16-08-1618. Wilm, getuige bij doop Joos van Meervenne alias Jodocus van Mervelde, * Temse (Land van Waas, België) 02-10-1622. Adriaen, ∞ Catharina Steensens, * Sint-Niklaas 19-10-1663, † Sint-Niklaas 11-12-1710, dochter van Pieter Steensens (1637-) en Margriete Staes (1632-1676), later ∞ Amelberga Maes (-1709). Egidius, ∞ Catharina Brijs, getuigen ≈ Temse 06-10-1701 Franciscus Verbeke. Anna, betaalt ₤ 32 voor een hofstede en land in Temse aan Paeschier Verbeke. Marie, ∞ Joannes Mets, dochter Maria Amelberga, * Temse 18-11-1735 en zoon Balduinus, * Temse 12-09-1752. Anna Maria, * 1721, † Temse 05-04-1774, dochter van Joannes Meerevelt (1690- 1766) en Maria Anna van Mieghem (1701-1771), ∞ Temse 05-08-1754 Dominicus Maes, * 1695.

 

1. Gelders Archief, 0357 Nassause Domeinen, 13B Hofboek Bredevoort.
2.
Gemeentearchief Delft, Trouwboek Gerecht, inventarisnummer 117.
3.
Diens archief is in 1852 neergelegd in het archief van het tribunaal van het arrondissement Diekirch.
4. Onderzoek in Zweden naar hun herkomst onder de naam Meijerfeldt was vruchteloos bij het Landsarkivet in Lund, omdat de kerkboeken niet verder teruggaan dan 1690 [CH-27], de Genealogiska föreningen [CH-29] en het Riddarhuset [CH-31].
4. Stads
archief Amstedam, Kwijtscheldingen 142/178v.
5. Stads
archief Amsterdam DTB 209/2v, 710/384, 711-/388, 714/13, 727/326, 1140/149, 1140/154, 1140/166, 1141-/245v, 1174/-123, 1180/94v; PA 213/320.
6. Stadsarchief
Amsterdam DTB 364/14.
7.
EvangelischesPfarrambtStralsund, StNikolai 1736­/716, StJürgen 1830/237 en 1841/125.
8. Stads
archief Amsterdam DTB 60/73#13 en Gelders Archief DTB Elspeet 680.2 (pag. 289, volgnr. 3) en DTB Harderwijk 831 en 837.4.
9.
R. Laurant,”Empreintes d’intailles antiques utilisées comme sceaux au moyen âge et conservées en Belgique”, in Liber Amicorum Raphäel de Smedt 3 Historia, Leuven 2001, pag. 14.
10.
L. Hendrikx, “Munsterbilzen – Genealogie, inclusief de bewoners van het vroegere Stift”, letter M.
11.
J. Waele e.a., “Nécrologe de l’Abbaye de Munsterbilsen” in “Bulletin de L’Institut Archéologique Liégeois”, Luik 1874, pag. 49.