Bl. Literatuur

De delen 1 tot en met 4 van de familiegeschiedenis zijn gebaseerd op een groot aantal (biografische) lexicons, algeme­ne geschiedenis­boeken, atlassen, genealo­gische en heraldische hand­boeken en andere naslagwerken. Hier volgt de lijst.

Alfabetische lijst op auteur

externe of interne hyperlinks (onder de pagina, auteursnaam of titel)
“titel van de publicatie” (tussen aanhalingstekens)
plaats en jaartal van uitgave
relevante delen en pagina’s
♣ = aanwezig in de Familiebibliotheek

A t/m G

H t/m Q

R t/m Z

Gebruikte afkortingen: HT  = Historiskt Tidskrift. KFÅ = Karolinska Förbundets Årsbock. KHVSU = Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Upsala. KKD = Karolinska Krigares Dagböcker jämte andra samtidiga skrifter. PHT = Personhistorisk Tidskrift. SAH = Svenska Akademiens Handlingar.