BL. Literatuur

(Biografische) lexicons, algeme­ne geschiedenis­boeken, atlassen, genealo­gische en heraldische hand­boeken en andere naslagwerken

Alfabetische lijst op auteur

externe of interne hyperlinks (onder de auteursnaam of titel)
“titel van de publicatie” (tussen aanhalingstekens)
plaats en jaartal van uitgave
relevante delen en pagina’s
♣ = aanwezig in de Familiebibliotheek

A t/m G

H t/m Q

R t/m Z

Gebruikte afkortingen: HH = Historiska Handlingar. HT  = Historiskt Tidskrift. KFÅ = Karolinska Förbundets Årsbock. KHVSU = Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Upsala. KKD = Karolinska Krigares Dagböcker. PHT = Personhistorisk Tidskrift. SAH = Svenska Akademiens Handlingar.