3.7. Joodse families

Verspreid over de wereld wonen tegenwoordig vrij veel Joodse naamgenoten. Vooral de schrijfwijzen Meyerfeld en Mayerfeld komen voor. Zij voeren het voorvoegsel “von” en de middenletter “n” nooit. (1)

Het gaat om Ashkenazische Joden die naar alle waarschijnlijkheid na de Kruistochten vanuit Zuid-Duitsland langs de Rijn noordwaarts naar Hessen en Westfalen zijn getrokken. Van zuid naar noord hebben zij zich vooral geconcentreerd in de Hessische plaatsen Crumstadt, Homburg, Buseck, Angerod en Treysa en in de Westfaalse plaatsen Beverungen en Elberfeld. Dit hoofdstuk zal die plaatsen stuk voor stuk behandelen.

De Joodse Meyerfelds wonen in Hessische en Westfaalse stadjes en zijn actief in de hen toegestane beroepen: vee- en vleeshandel en iets later textiel en geldhandel. Ze wonen dus niet in stadsgetto’s, zwerven niet langs de weg als ‘bedeljoden’ en brengen het ook niet tot ‘hofjoden’. Regelmatig zijn zij wel “beschermjoden” of “Schutz Jude”: tegen betaling van een buitengewoon hoge som geld aan de landheer of bewijs dat zij een dergelijk vermogen bezitten kunnen zij veilig over de weg reizen, toegang tot de gerechten krijgen en bepaalde (tot dan toe verboden) ambachten uitoefenen.

Dankzij opkomende tolerantie in de buurlanden eind achttiende eeuw (keizer Joseph II van Oostenrijk-Hangarije, keizer Napoleon Bonaparte in Frankrijk) wordt de officiële situatie voor de Hessische en Westfaalse Joden weliswaar geleidelijk beter, maar neemt de vijandigheid van de christelijke kerken en hun aanhangers toe. Vanaf die tijd is er sprake van een emigratiegolf, vooral naar de Verenigde Staten, met een hoogtepunt in de eerste jaren van het Nazi-bewind; veel achtergebleven Meyerfelds zijn omgekomen in de Nazi-vernietigingskampen.

De gezinshoofden zijn vaak voorzinger in de gemeente en initiatiefnemers tot oprichting van een synagoge. Naast de culturele traditie speelt het geloof een belangrijke rol in de families. In Europa is er in de loop der tijd sprake van een liberalisering, terwijl degenen die naar Amerika zijn geëmigreerd juist orthodoxer worden.

Het voeren van een geslachtsnaam was in de Joodse gemeenschap – net als bij het grootste deel van de bevolking – niet gebruikelijk. De mogelijkheid voor Joden tot het verkrijgen van burgerschap liep gelijk op met de invoering van familienamen. Met name het decreet van 31 maart 1801 van Koning Jerôme Bonaparte van Westfalen (dat ook Hessen-Kassel omvatte) was van belang. Alle Joden moesten binnen drie maanden een ‘Beiname’ aan de lokale overheid opgeven.

Families continueren hun voornaam vaak in de nieuwe achternaam. Zodoende wordt Meijer een veel voorkomende Joodse achternaam en ter onderscheiding voegt een aantal families het landbouwkundige woord ‘feld’ toe. Dit hebben zij vermoedelijk onafhankelijk van elkaar gedaan. Het is niet helemaal uit te sluiten dat de betrokkenen familie van elkaar waren en afspraken voor Mayerfeld of Meyerfeld te kiezen, maar daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Het decreet Jerôme bepaalt dat niet voor plaatsnamen en namen van bestaande families mag worden gekozen. A contratio kan worden geconcludeerd dat de naam Mayerfeld of Meyerfeld in dat gebied in die tijd niet voorkomt. In andere hoofdstukken van dit deel blijkt dat dit niet juist is. De verklaring is dat een adellijke heer Von Meyerfeld toestemming geeft zijn naam te gaan voeren. Dat zou wel betekenen dat alle Hessische en Westfaalse Joodse Meyerfelds van één familie komen. Hier zijn twee verhalen over bekend:
— Een Kurhessische heer stond zijn Joodse tuinman toe zijn naam te voeren. (2) Een mogelijk oorsprong ligt dan in Ziegenhain, waar in Waterfort de rekruteringsplaats is voor Britse huurtroepen tegen Amerikaanse opstandelingen. Friedrich August von Meyerfeld (H.5) is daar in 1805 kapitein lichte troepen, in 1806 kapitein artillerie en blijft er regelmatig terugkomen.
— Een Zweedse landheer staat zijn Joodse rentmeester toe zijn naam te voeren. (3) Zweedse landheren leven alleen in Pommeren of Mecklenburg vóór het jaar 1800, ver van Hessen en Westfalen dus.
— een derde mogelijkheid is
de adellijke familie Meyenfeldt uit Rösebeck, die in die tijd op geringe afstand van Beverungen (20 km) leeft. Friedland ligt 30 km van Rösebeck en Meyer Nathan uit het Poolse Korfantow neemt daar de geslachtsnaam Meyerfeldt aan.

De genealogie van de Joodse naamgenoten is dermate omvangrijk, dat dit hoofdstuk naar leefgebied is opgesplitst in de  paragrafen Rheinhessen, Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt, Westfalen, Polen, Europa en Amerika.

Tijl Uilenspiegel

Eerder kwam de Baron von Münchhausen aan de orde, nu Tijl Uilenpiegel. Zijn naam lijkt weliswaar niet op Meijenfeldt, maar de Saksische omgeving van zijn verhalen legt toch een verband. In de stad Brunswijk (Braunschweig) worden Uilenspiegel en het Joodse bankiersgeslacht Meyersfeld met elkaar verbonden door het volgende voorval.

Tot grote waardering van de stadsbevolking wordt in 1906 een Tijl Uilenspiegel fontein opgericht in Brunswijk, op de plaats waar de bakkerij uit de vlegelverhalen in 1510 zou hebben gestaan. Initiatiefnemer en financier is Bernhard Meyersfeld, die samen met zijn vader David leiding gaf aan “D. Meyersfeld Bankgeschäft” aan de Friedricht-Wilhelm Platz 3 in die stad. In 1933 halen de Nazi’s het gedenkplaatje met referte aan Meyersfeld weg bij het fontein. Als het oude centrum van Braunschweig 14-15 oktober 1944 wordt getroffen door een geallieerd bombardement blijft geen steen op de ander staan, maar het fontein blijft gespaard. De bevolking ziet dat als een laatste streek van Tijl.

Eulenspiegelbrunnen

Till Eulenspiegel Brunnen, Braunschweig

Vader David komt uit Einbeck. Of er een relatie bestaat met de zijdefabriek Meyerfeld in die stad uit het begin van de negentiende eeuw is niet bekend. Bernhard en vrouw  waren mei-juni 1891 op de terugreis van Constantinopel toen een Griekse bende hun trein liet ontsporen. Zij moesten hun waardevolle spullen inleveren, maar ontsnapten aan gijzelneming voor losgeld.  De Duitse keizer Wilhelm II wil er troepen op afsturen, maar de Osmanen geven geen toegang tot hun gebied. Uiteindelijk wordt de kwestie diplomatiek geregeld, de gijzelaars bevrijd en ontsnappen de rovers met het losgeld.

De oudste zoon van Bernhard is Bertold en hij zet het bankiersbedrijf voort. Zijn vrouw Cecile komt uit Parijs en zorgt voor een fraai ingerichte villa. Zij is het middelpunt van een elegant en kunstlievend gezin en organiseert vaak party’s en – voor die tijd bijzonder – autoritjes. In 1929 is de grote bankcrisis, de oude Meyersfeld Bank wordt 1934 ‘Arisiert’en de familie is haar vermogen kwijt. Alleen het prachtige bankgebouw in de Amsberg Villa  tegenover het station blijft behouden. Cecile heeft tot dan toe nooit een hand uit de mouwen gestoken, maar besluit er nu een Café in te gaan runnen. Al snel wordt het de favoriete publieke ontmoetingsplaats. Op 1 mei 1933 verbiedt zij de Nazi-vlag op het gebouw te laten wapperen. Haar manager is een Nazi en dezelfde dag wordt zij gearresteerd. Pas op 10 september wordt ze vrijgelaten, dankzij de connecties van haar levendige en knappe dochter Annette. Ene Körner is bereid haar te helpen, hoewel hij haar 5 jaar eerder een vergeefs huwelijksaanzoek deed, in de tijd dat Annette omgang had met een groep jonge officieren in Berlijn, onder wie Herman Göring.

 

1. Mede omdat volgens een getuige verschillende naamgenoten tussen de Wereldoorlogen in Zürich zouden hebben gestudeerd, had Frits von Meijenfeldt (Nk.33) in een brief van 14-08-1984 zelfs twijfels over onze Zweedse afstamming [CH-39].
2. Brief van 20 november 1935 van Max Meyerfeld aan Govert von Meijenfeldt [CG-42]. Hij heeft het over zijn overgrootvader. Rond het jaar 1800 kreeg deze in Treysa vijf kinderen, dus zal daar of in het aangrenzende Ziegenhain hebben gewoond.
3. Briefwisseling van 31 juli 2010 met Helen Maijerfeld uit Overijse.