3.4. Overige adel

De overige adellijke naamgenoten zijn afkomstig uit Duitssprekende gebieden.

Ten eerste worden de Paltsgraven von Mayenfeld behandeld.

Daarna komen adellijke families in diverse Duitse steden aan de orde.

Tenslotte gaat het om families in Oostenrijk.