3.2. Het Rösebeckse geslacht

Naast de adellijke geslacht Von Meyerfeld in Hessen woont er een ander adellijk geslacht in Duitsland dat ook uit Zwitserland komt. Het geslacht trekt naar Rösebeck in Warburg. De laatste tak emigreert naar Amerika. Totaal gaat het om 17 personen in 5 generaties. In 2006 overlijdt daar de laatste met de naam Von Meyenfeld.

Vanaf het begin luidt de naam Von Mayenfeld of Von Meyenfeld, soms met een “t” er aan toegevoegd. Net als in de Nederlandse familie wordt de naam systematisch met een “n” geschreven in plaats van een “r”. Van de verheffing in de adelstand zijn geen gegevens voorhanden, evenmin van de eventuele andere naam die daarvóór werd gedragen.

Tot de bijlagen over het geslacht Von Meyenfeld behoren de genealogie, de portretten en de landgoederen.