3.2. Het Westfaalse geslacht

In het oostelijke deel van Westfalen net ten noorden van Hessen ligt de bestuurlijke eenheid (Regieringsbezirk) Detmold. Vroeger hebben voortdurend wisselende grenzen het gebied doorkruist. In het gebied liggen naast de stad Detmold andere steden als Bielefeld en Paderborn.

In de kleine steden Rösebeck en Warburg heeft het adellijke geslacht Von Meyenfeld gewoond. Totaal dragen 17 personen in 5 generaties deze achternaam. In 2006 overlijdt de laatste telg met de naam Von Meyenfeld in de Verenigde Staten.

Vanaf het begin luidt de naam Von Mayenfeld of Von Meyenfeld, soms met een “t” er aan toegevoegd. Net als in de Nederlandse familie wordt de naam systematisch met een “n” geschreven in plaats van een “r”.

Over de afkomst van het geslacht is niet meer bekend dan dat het uit Zwitserland komt. Van de verheffing in de adelstand en daarna baronnenstand zijn geen gegevens voorhanden, evenmin van de eventuele andere naam die daarvóór werd gedragen. Een relatie met het Hessische geslacht is mogelijk; dan zou deze baron een (buitenechtelijke) zoon van de rond die tijd ongehuwde 34-jarige (Wilhelm) August Friedrich Ludwig Carl Ernst von Meyerfeld of diens toen eveneens ongehuwde en militaire 29-jarige broer Friedrich (August) van het Hessische geslacht Von Meyerfeld kunnen zijn geweest. Hier pleit tegen de schrijfwijze met een “n” in plaats van een “r” en de te hoge adellijke stand (baron). Ook kan een relatie gelegd worden met het hierna te behandelen Bündner geslacht Von Mayenfeld, voor wie de laatstgenoemde twee verschillen niet gelden.

Tot de bijlagen over het geslacht Von Meyenfeld behoren de genealogie, de portretten en de landgoederen.