3.3. Von Salis

Het adellijke geslacht Von Salis is één van de oudste van Europa. Het stamt naar zeggen af van een Romeinse stadhouder en heerst lange tijd over de provincie Raetia, ten noorden van de Alpen. Een andere link die wordt gelegd is naar het geslacht Salici, dat op de zuidflank van de Alpen in het Italiaanse Como leeft. Vanaf het begin van de stamboom staat het adellijke voorvoegsel “von” (Duits), “di” (Italiaans) en “de” (Frans) er bij.

De eerst traceerbare telg van het adellijke geslacht is Rudolph von Salis, geboren vóór 1240, overleden 1300. De naam van zijn vrouw is Von Süβ. Zij wonen in 1282 en 1293 in Soglio. De nakomelingen van Rudolph staan veelal in Milanese dienst. Rudolph ‘Doxinia’ in de vijfde generatie is rond 1450 grondeigenaar in het Zwitserse stadje Maienfeld.De hele geslacht Von Salis stamt van hem af. Hier worden zijn afstammelingen in rechte lijn behandeld die voeren naar de tak met de naam die voor dit onderzoek belangrijk is: Von Salis-Maienfeld.

Dit geslacht vertoont veel minder een analogie met het Zweedse geslacht dan het Hessische: een enorme omvang, hele lange tijd verbonden aan een klein gebied in zuid-oost Zwitserland en van oeroude adel. De naam Maienfeld komt van het gelijknamige stadje en streek, niet van een beroep. Er zijn wel twee gelijkenissen: een band met Nederland (enkele grote gezinnen strijken in Breda en Den Haag neer) en de naam sterft uit.