3.3. Het geslacht Von Salis

Eén van de oudste adellijke geslachten van Europa heet Von Salis. Het stamt naar zeggen af van een Romeinse stadhouder en heerst lange tijd over de provincie Raetia, ten noorden van de Alpen. Een andere link wordt gelegd naar het geslacht Salici, dat op de zuidflank van de Alpen in het Italiaanse Como leeft. Vanaf het begin van de stamboom staat het adellijke voorvoegsel “von” (Duits), “di” (Italiaans) en “de” (Frans) er bij.

De eerst traceerbare telg van het adellijke geslacht is Rudolph von Salis, geboren vóór 1240, overleden 1300. De naam van zijn vrouw is Von Süβ. Zij wonen in 1282 en 1293 in Soglio. De nakomelingen van Rudolph staan veelal in Milanese dienst. Rudolph ‘Doxinia’ in de vijfde generatie is rond 1450 grondeigenaar in het Zwitserse stadje Maienfeld. Het hele geslacht Von Salis stamt van hem af. Hier worden zijn afstammelingen in rechte lijn behandeld die voeren naar de tak met de naam die voor dit onderzoek belangrijk is: Von Salis-Maienfeld.

Dit geslacht vertoont veel tegenstellingen met het Zweedse en het Hessische geslacht: een enorme omvang, een lange periode verbonden aan een klein gebied in zuid-oost Zwitserland en van oeroude adel. De naam Maienfeld komt van het gelijknamige stadje en streek, niet van een beroep. Er zijn wel twee gelijkenissen: een band met Nederland (enkele grote gezinnen strijken in Breda en Den Haag neer) en de naam sterft hier uit.