2.5.7. Overlijdensgolf

Na de geboortegolf en huwelijksgolf komt een overlijdensgolf. Deze is al ingetreden na de Tweede Wereldoorlog, maar zet zich vanaf de jaren zestig versterkt door.

In 1961 keert Frits terug in Amsterdam aan de Willem Pijperstraat, waar zijn broer Jan ook komt wonen. Frits overlijdt daar nog hetzelfde jaar, Jan het jaar daarop.

In 1964 overlijdt Frits (de Koe) op 78-jarige leeftijd in Voorburg. Suze Kimmijser, zijn weduwe, overlijdt enkele maanden later. Zus Enny overlijdt dat jaar ook, kort nadat zij is verhuisd naar Huize “Horizon” te Hoofddorp. Carl (Augustijn) gaat dat jaar met emeritaat in Alkmaar. Hij besluit bij zijn oudste zoon en diens vrouw te gaan wonen als buurman in Nunspeet.

In 1965 overlijden Marie van der Straaten, weduwe van Carl (de Haas) in Den Haag en Maria van Apeldoorn, weduwe van Carl (de Koe) in Heemstede. Maria Candel, weduwe van Jan (van Leusden) overlijdt een jaar later te Amsterdam.

Ella komt in 1965 terug uit Engeland vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en kiest er voor in dezelfde stad Amersfoort (aan de Stadsring) als haar broer Govert te gaan wonen. Deze is van 1966 tot 1970 ouderling van de Nederlands-Hervormde Bergkerk in Amersfoort. Daarnaast is hij in die stad bestuurslid van de Openbare Bibliotheek en Pro Juven­tute. Ook is hij bestuurslid van de Vereniging van recto­ren van Neder­landse Lycea, Alge­mene Vereni­ging Schoollei­ders en de Kring Rectoren Midden-Zuid. Hij is lid van de Staatscommissie VWO-HAVO-MA­VO en het bestuur van de Stichting Vrije Leer­gangen Vrije Universiteit.

In 1968 overlijdt To te Rijswijk. Bets wordt het jaar daarop weduwe.

In 1970 overlijdt Jan (de Koe) te Heerde aan de Rhijnsburglaan, waar hij een tijd eerder naar verhuisd is. Henriëtte Stuurman, weduwe van Carl (de Haas), en Lida Scholte, weduwe van Frits (de Haas), overlijden dat jaar ook. Carl (Augustijn) verhuist met zijn zoon mee naar Leerdam.

Gerrit van der Bend bakt nog op hoge leeftijd koekjes
Gerrit van der Bend bakt nog op hoge leeftijd koekjes

Gerrit van der Bend, weduwnaar van Enny, overlijdt in 1971 te Badhoevedorp.

Nellie (de Koe) overlijdt in 1973 te Zoetermeer, nadat zij drie jaar eerder bij haar dochter is gaan wonen en kort nadat zij is opgenomen in een Leidschendamse verpleeginrichting.

In 1973 gaat Govert met pensioen. Hij wordt tijdens het afscheid door de wethouder onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje-Nas­sau. Broer Carl en zus Ella zijn er bij aanwezig. In 1975 overlijdt Carl in Utrecht op 76-jarige leeftijd. Antje Lagendijk, weduwe van Willem, overlijdt dat jaar in Amsterdam op 78-jarige leeftijd. Dat jaar wordt Govert voorzitter van de Stichting Dagverblij­ven schoolgaan­de jeugd Amersfoort (Bod­daert-tehuis), docent aan het Insti­tuut Blan­kensteijn te Utrecht en lid van de Staats­com­mis­sie Open  School.

In de jaren zeventig en tachtig zet de overlijdensgolf zich door. In 1976 Lien te Zeist (waar zij drie jaar eerder aan de U­trechtseweg was gaan wonen), in 1978 Govert te Amersfoort (op 69-jarige leeftijd), in 1983 Ella te Amersfoort (op 83-jarige leeftijd), in 1984 Maria van der Bend, weduwe van Evert (de Koe) te Amstelveen en in 1986 Bets te Huizen.

Dan zijn er van de vierde generatie alleen nog weduwen in leven. In 1989 overlijdt Jo Delhaas, weduwe van Jan (de Koe) te Heerde en in 1993 Maria Beumer, de weduwe van Hendrik (de Koe), te Driebergen, op 96-jarige leeftijd, 51 jaar na haar man. Zoals Naatje Kennedij als enige weduwe van de tweede generatie de eeuwwisseling meemaakt, overkomt Elly Woldringh, de weduwe van Govert, dat in de vierde generatie. Zij overlijdt in 2006 op 86-jarige leeftijd, als laatste van de vierde generatie van de familie Von Meijenfeldt.