Riksdag

AZ/ Archieven Zweden

RD/ Rijksdag Stockholm: protocollen, akten en handelingen

    • Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll 1521-1861.
    • Svenska Riksdagsakter 1719-1800.
    • Kongl. Samfundet för utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens historia, “Handlingar rörende Skandinaviens Historia, 40 delen, Stockholm 1816-1860 en “Historiska Handlingar”, 41 delen, Stockholm 1861-1979.