Azd. Riksdag

Protocollen, akten en handelingen van de Rijksdag in Stockholm

    • Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll 1521-1861.
    • Svenska Riksdagsakter 1719-1800.
    • Handlingar rörende Skandinaviens Historia, 40 delen, Stockholm 1816-1860.
    • Historiska Handlingar, 41 delen, Stockholm 1861-1979.