Parlement

AZP. ARCHIEVEN ZWEDEN PARLEMENT (Riksdag)

Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll 1521-1861.

Svenska Riksdagsakter 1719-1800.

Kongl. Samfundet för utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens historia,Handlingar rörende Skandinaviens Historia, 40 delen, Stockholm 1816-1860 en “Historiska Handlingar”, 41 delen, Stockholm 1861-1979.