1.8. De oude veldmaarschalk

De militaire loopbaan van graaf Johan August Meijerfeldt jr zet zich in vredestijd gestaag voort. In 1766 wordt hij overste bij het Lijfregiment van de koningin en in datzelfde jaar adjudant-generaal bij koning Adolf Frederik. In 1770 volgt zijn benoeming tot chef van het regiment van Västerbotten en drie jaar later bevordert Gustaaf III hem tot generaal-majoor. Een onderscheiding als Commandeur in de Zwaar Orde (C.S.O.) valt hem in 1775 ten deel.

Johan August III en Axel Fredrik raken op zeer jonge leeftijd met het militaire vak vertrouwd in het onder bevel van hun vader staande regiment van Västerbotten. Johan August III wordt in 1777 sergeant, het jaar daarop lid van de Koninklijke Lijfwacht en twee jaar daarna kornet bij het re­giment lichte dragonders. Axel Fredrik begint ook in 1777, dus op 7-jarige leeftijd, en wel als verkenner. Twee jaar later, op 10 augustus 1779, wordt hij vaandrig in het regi­ment van Närke en Värmland, de dag waarop zijn vader het commando over dat regiment krijgt. (1)

Koning Gustaaf III wil zich ook in de buitenlandse politiek manifesteren en laat daarom zijn oog vallen op de buren, vooral op het zich steeds verder naar het westen opdringende Rusland. In Midden-Europa is de eerste deling van Polen een feit en in Zuid-Europa is het Ottomaanse Rijk teruggedrongen. Op Britse en Pruisische aandrang aandrang zendt Gustaaf III een sterke vloot naar de Fins-Russische grens en versterkt zijn landtroepen in het grensgebied, met als doel door te stoten naar de Russische hoofdstad St. Petersburg.

Generaal-majoor Meijerfeldt wordt ook met zijn regimenten naar het front geroepen. De koning geeft hem in juli 1778 bovendien het bevel over het regiment van Östergotha. Een maand later arriveren deze regimenten in de plaats Lovisa (Loviisa). Daar geeft de koning Johan August opdracht het bevel over de troepen in Anjala over te nemen. In oktober verenigen zich daar alle Zweedse regimenten onder zijn bevel, tot hij besluit het winterkwartier in Lovisa op te slaan.

Die winter zet de carrière van Johan August jr zich voort. Op 10 december krijgt hij het bevel over het gehele Zweedse leger in Finland. Een bevordering tot luitenant-generaal volgt vlak voor de jaarwisseling. Ruim een maand later wordt hij ook nog kolonel van het regiment van Närke en Värmland. In 1782 volgt zijn verheffing tot Commandeur in de Zwaard Orde met Grootkruis. Twee jaar daarna meldt hij zich aan als lid van de Patriottische Vereniging. Er wordt van de graaf gezegd dat hij er niet slechts voor werkt om als gunsteling te worden behandeld, maar dat hij er ook echt om bedelt. (2)

De dan 14-jarige graaf Axel Fredrik Meijerfeldt gaat in de winter 1783-1784 regelmatig spelen met de dan 6-jarige kroonprins Gustaaf IV Adolf. (3) Hij wordt in 1785 bevorderd tot luitenant in zijn regiment en volgt het leger naar Finland, waar hij onder andere dienst doet als adjudant van zijn vader en koning Gustaaf III. Johan August III wordt in 1788 tot luitenant in zijn regiment benoemd.

1. C.O. Nordensvan, “Värmlands Regementes (Närke och Värmlands Reg:tes) Historia”, pag. 156-157.
2. Wahlström & Låstbom, “Biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige Svenska män”, Stockholm 1843, deel 9, pag. 64-69.
3. M.J. Crusenstolpe, ”Historisk Tafla af högstsalig f.d. Konung Gustaf IV Adolphs första lefnadsår”, Stockholm 1837.