Heraldiek Hessen

In de adelsbrief voor Georg Meyer staat het volgende wapenschild omschreven:

Een steigerende zwarte ram met gouden hoorns en rode tong op zilveren achtergrond. Op het schild een helm met opspringende ram en een blauw-zilveren dekkleed.

In de Rijksadelsbrief van 15 maart 1757 voor Wilhelm Ludwig Meyer staat het volgende wapenschild omschreven:

Het wapenschild is hori­zontaal gedeeld; in het rode bovenveld twee gekruiste zilveren balken met vier gouden ringen daartussen; het blauwe onderveld is verticaal gedeeld, links een opspringende zwarte wind­hond met gouden band, rechts een steigerende ram (gems of steenbok); boven het schild een toernooi­helm met kroon, waarop een gouden vogel (of draak) met uitge­spreide vleu­gels, tussen twee buf­felhoorns van goud-rood en zilver-blauw, en een dekkleed links zilver-blauw en rechts goud-rood.

image001

 

O.T. von Hefner, “Der Adel des Kurfurstenthums, Grossherzogthums und der Landgraf­schaft Hessen”, Neurenberg 1859, pag. 19, taf. 21.
G.A. von Mülverstedt, “Der Preussische Adel, Edelleute”, Neurenberg 1906, pag. 135, taf. 116.
G.A. Tammann in W. von Hück, “Adeli­ge Häuser”, deel B VII, Limburg an der Lahn 1965, pag. 285 e.v., bij wie het schild eerst verticaal en dan links hori­zon­taal gedeeld is.