3.5.1. Stuhr

De eerst bekend telg van het adellijke geslacht uit Bremen is Wilhelm Meyer. Hij is geboren in het jaar 1660. De geboorteplaats is Mehringen, net ten noorden van Hoya aan de Wezer. Vanuit daar verhuist hij 50 kilometer stroomafwaarts naar het dorp Stuhr, westelijk grenzend aan de Vrije Hanzestad Bremen.

In 1694 trouwt Wilhelm daar met Hanna Sophia Elisabeth  of Emerentia von der Lieth  (1667-1728). Von der Lieth is van oeroude adel en in 1591 in de Rijksadelstand in het hertogdom Bremen verheven. Haar vader is Johann Dietrich (Kurbrandenburger Rat, Kriegskommissär, Oberamtmann, Direktor der Städte im Lande zu Jerichau). Hij heeft een beroemde broer Tido Heinrich (Professor eloquentiae ordinarius auf der Universität Frankfurt an der Oder, Bürgermeister). Tido raakt in een theologisch discours waarin hij het onderspit moet delven en zijn heil moet zoeken als dominee in Den Haag, waar hij in 1700 een dochter Charlotte Elisabeth (van der Lith) krijgt die met drie verschillende gouverneurs-generaal van Suriname trouwt. Er is ook nog een buitenechtelijke Zweedse adellijke tak.

Wilhelm is majoor van de kavalerie van Ditmarschen,  een gebied boven de monding van de Elbe, dat in die tijd – net als Delmenhorst – aan de Deense koning toebehoort. Hij wordt op 5 november 1704 rijksridder   met wijziging van zijn naam Meyer in Von Meyer(s)feld(t). In zijn wapen voert hij symbolen van de Deense vijand: Franse lelies en drie Zweedse kronen. In de Hannoverse tijd is hij majoor. Meyer verwerft meierrechten in de ontginning Grolland aan de noordkant van Stuhr. In 1653 was het verkocht aan kooplieden uit Bremen. (1).

Van de vier kinderen van Wilhelm en Hanna trouwt Anna Lucia (1697-1724) in 1722 met Jobst Friedrich Voigt (1681-1755), bezitter van het slot Ricklingen. (2)

 

1. Kirchenbücher der Ev.luth. Kirchengemeinde Stuhr 1716-1875, NiedersächsischesStaatsarchiv Oldenburg Seelenregister 1662, 1675, 1581, Ortsfamilienbuch Stuhr und umliegende Gemeinden.
2. Staatsarchiv Bremen, AnträgeaufErteilung eindes Bürgerrechts 1608-1811, nr. 557, boek J. Dit huwelijk van Anna Lucia Meyerveld vindt plaats in de St. Ansgarii gemeente in de oude binnenstad van Bremen in het jaar 1766, dus het moet om een andere persoon gaan. H.F. von Ehrenkrook, “Genealogisches Handbuch der adelige Häuser”, deel B1, Glücksburg/­Ostsee 1954 (Genea­logisches Handbuch des Adels, deel 9), blz. 454. Website van Gernot Becker.
3. Brief van 25 augustus 2004 van F. Hopfgarten (namens Die Maus, Gesellschaft für Familienforschung e.V., Bremen) [CH-395].