3.5.1. Stuhr

De eerst bekend telg van het Bremer geslacht is Wilhelm Meyer. Hij is geboren in Mehringen, Hoya in het jaar 1660. Vanuit daar verhuist hij naar het dorp Stuhr aan de westkant van Bremen. Het dorp ligt in het graafschap Delmenhorst, dat vanouds onderdeel uitmaakt van het graafschap Oldenburg.

In 1694 trouwt Wilhelm daar met Hanna Sophia Elisabeth  of Emerentia von der Lieth  (1667-1728). Von der Lieth is van oeroude adel en in 1591 in de Rijksadelstand in het hertogdom Bremen verheven. Haar vader is Johann Dietrich (Kurbrandenburger Rat, Kriegskommissär, Oberamtmann, Direktor der Städte im Lande zu Jerichau). Hij heeft een beroemde broer Tido Heinrich (Professor eloquentiae ordinarius auf der Universität Frankfurt an der Oder, Bürgermeister). Tido raakt in een theologisch discours waarin hij het onderspit moet delven en zijn heil moet zoeken als dominee in Den Haag, waar hij in 1700 een dochter Charlotte Elisabeth (van der Lith) krijgt die met drie verschillende gouverneurs-generaal van Suriname trouwt. Er is ook nog een buitenechtelijke Zweedse adellijke tak.

Het gebied wordt namelijk achtereenvolgens bestuurd vanuit Kopenhagen in 1667, Frankrijk in 1679, Zweden in 1700 en Hannover in 1711. Wilhelm is majoor van de kavalerie in dienst  van Denemarken-Diethmar, Hij wordt op 5 november 1704 rijksridder met de toevoeging Von Meyersfeld. Meyer valt weg. Later wordt de “s” wel eens weggelaten. In de Hannoverse tijd is hij majoor. Meyer verwerft meierrechten in de ontginning Grolland aan de noordkant van Stuhr. In 1653 was het verkocht aan kooplieden uit Bremen. (1).

De Vrede van Westfalen in 1648 had niet alleen de onafhankelijkheid van Nederland en Zwitserland gebracht, maar ook een einde aan de Dertigjarige Oorlog. In Osnabrück moet het Heilige Roomse Rijk akkoord gaan met de toedeling van gebieden aan Zweden: niet alleen Pommeren, ook Bremen-Verden. De laatste twee steden zijn in één hertogdom verbonden door een personele unie met het Zweedse vorstenhuis. Tegen de zin van Zweden blijft de Hanzestad Bremen een vrije Rijksstad en dat leidt in 1654 en 1666 tot twee korte oorlogen, met slechts een kleine gebiedsuitruil tot gevolg.

Van de vier kinderen van Wilhelm en Hanna trouwt Anna Lucia (1697-1724) in 1722 met Jobst Friedrich Voigt (1681-1755), bezitter van het slot Ricklingen. (2)

 

1. Kirchenbücher der Ev.luth. Kirchengemeinde Stuhr 1716-1875, NiedersächsischesStaatsarchiv Oldenburg Seelenregister 1662, 1675, 1581, Ortsfamilienbuch Stuhr und umliegende Gemeinden.
2. Staatsarchiv Bremen, AnträgeaufErteilung eindes Bürgerrechts 1608-1811, nr. 557, boek J. De naam is Ann Lucy Meyerveld, het jaartal 1766, dus het moet om een andere persoon gaan. H.F. von Ehrenkrook, “Genealogisches Handbuch der adelige Häuser”, deel B1, Glücksburg/­Ostsee 1954 (Genea­logisches Handbuch des Adels, deel 9), blz. 454. Website van Gernot Becker.
3. Brief van 25 augustus 2004 van F. Hopfgarten (namens Die Maus, Gesellschaft für Familienforschung e.V., Bremen) [CH-395].