3.9.5. Zweden

Een bijzonder band tussen Zweden en Nederland wordt gelegd door de broers Otto en Andries Meijerfelt. Otto is in 1683 geboren en is afkomstig uit Karlskrona, net als zijn broer. Dit is een marine havenstad aan de Oostzee in het zuiden van Zweden. Otto en Andries komen in Amsterdam terecht. Tussen 1716 en 1768 wonen zij er.

Otto is varensman: geen binnenschipper of op de grote vaart naar Oost- of West-Indië, maar kustvaarder. Het kan zijn dat hij voor een Nederlandse handelaar werkt. De Nederlandse vaart op de Oostzee is de moedernegotie, in die tijd nog belangrijker voor de Gouden Eeuw van de Nederlanden dan de vaart op Indië. Andries is sjouwer en vermoedelijk ongeletterd (hij ondertekent stukken met AM).

Otto woont in 1716 aan de Amsterdamse Stromarkt aan het Singel net ver van het IJ. Andries woont in 1719 aan de Amsterdamse Lindengracht bij de Noorderkerkstraat in de gang achter de bakker. 

Otto trouwt 15 december met Margrietje Jacobs uit Amsterdam en krijgt bij haar een dochter Barbara. Otto en Margrietje maken op 28 juli 1717 hun testament op bij de Amsterdamse notaris Pieter van der Meulen. Andries trouwt ook met Maria Martens. Hij is in 1719 al weduwnaar en trouwt op 20 april met Anna de Witt uit Kravigswort.  Zij maken 12 mei hun testament op bij dezelfde notaris als zijn broer. In 1723 overlijdt Anna op 19 maart. Andries trouwt voor de derde keer op 16 september met Anna Catharina Philips uit Flensburg en maakt met haar op 11 augustus 1724 een testament op. Zij krijgen in 1726 een zoon Andries, die niet ouder dan twee maanden wordt. (3)

Otto koopt op 8 mei 1739 een huis met achterhuis en erf met de naam St. Marten. Het ligt aan de Nieuwenzijds Voorburgwal, aan de westzijde op het einde. Op 21 december 1768, een half jaar na zijn overlijden als laatste overlevende Meijerfelt in Amsterdam, wordt het op een openbare veiling verkocht aan Willem de Rooij voor een bedrag van 11.650 gulden. (2)

Is er een verhouding tot het Zweedse geslacht Meijerfeldt? In het geboortejaar 1683 van Otto is Carl Fredrik senior (ZZ.2) met een groep Zweedse officieren op weg van Riga naar zijn nieuwe regiment in Landau. Dat zij met hun schip Karlkrona aandoen en daar een paar weken liggen is geen vreemde veronderstelling. Carl Fredrik kan Otto bij Bregje Magnus hebben verwekt en op de terugweg medio 1685 nog een tweede zoon Andries, vernoemd naar zijn vader.

Er zijn nog twee vrouwen met de familienaam Meyerfeldt in Zweden bekend, namelijk Cecilia (1748-1801) en Frances (-1873). De laatste emigreert naar Shelby County, Memphis Tennessee.

Genealogie

S.a.  Meijerfelt, † vóór 1716, ∝ Bentje Magnus, † vóór 1716, # Karlskrona, Zweden, zoons:

S.a1. Otto, * Karlskrona, Zweden 1683, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 05-07-1768, varensman, poorter, ∞ Amsterdam 15-12-1716 Margaretha (Margrietje) Jacobs, *1693, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 10-04-1755, dochter van Jacob Joosten (schuitevoerder) en Sara Jacobs, # Stromarkt, Amsterdam, dochter:

S.a11. Barbara, * Amsterdam 1715, ≈ Ev-Luth 12-09-1717, belijdenis Ev-Luth 16-09-1740, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 18-02-1750, ∞ Amsterdam ∝ 20-11-1744 Gerrit ’t Ziep, weduwnaar van Anna Raad, * op Kattenburg, dochter Margreta * Amsterdam 25-02-1746, Gerrit hertrouwt Margaretha Baerlman.

S.a2. Andries, * Karlskrona, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 30-03-1748), ∞1 Maria Martens, ∞2 Amsterdam ∝ 20-04-1719 Anna de Witt, * Kravigswort 1676, † Amsterdam ≡ Karth. 19-03-1723, ∞3 Amsterdam ∝ 16-09-1723 Anna Catharina Philips / Filippusz, * Flensburg, † Amsterdam ≡ Karth. 28-06-1761, weduwe van Barend Hendriksz Seger, # Lindegracht voorbij de Kerkbrug, weduwe Boomstraat bij Noordermarkt, uit laatste huwelijk een zoon:

S.a21. Andries, * Amsterdam ˜ Ev-Luth 18-04-1726, † Amsterdam º Karth. 09-06-1726.

S.b. Cecilia Meyerfeldt, * 1748, † Lur (Sågen), Bohuslän, Västra Götalandslän 14-12-1801.

S.c. Frances Meyerfeldt, * Zweden, † Shelby County, Memphis (TN, USA) 14-10-1873.

 

1. Stadsarchief Amsterdam, Kwijtscheldingen 142/178v.  Archief van de Notarissen, Pieter van der Meulen. Minuutacten van testamenten etc., Nr. 6752A en 6753 (1719-1720), bestand KLAB07566000178 en KLAB0756000180.

2. Onderzoek in Zweden naar hun herkomst onder de naam Meijerfeldt was vruchteloos bij het Landsarkivet in Lund – omdat de kerkboeken niet verder teruggaan dan 1690 – [CH-27], de Genealogiska föreningen [CH-29] en het Riddarhuset [CH-31].

3. Stadsarchief Amsterdam DTB 209/2v, 710/384, 711-/388, 714/13, 727/326, 1140/149, 1140/154, 1140/166, 1141-/245v, 1174/-123, 1180/94v; PA 213/320.

4. Släktdata Göteborg, 143503D (periode 1719-1920), nr. 2154.