3.9.5. Zweden

Een bijzonder band tussen Zweden en Nederland wordt gelegd door de broers Otto en Andries Meijerfelt. Otto is in 1683 geboren en is afkomstig uit Karlskrona, net als zijn broer. Dit is een havenstad aan de Oostzee in het zuiden van Zweden.

Otto en Andries komen in Amsterdam terecht. Tussen 1716 en 1768 wonen zij er. Otto is varensman: geen binnenschipper maar kustvaarder. Het kan zijn dat hij voor een Nederlandse handelaar werkt. De Nederlandse vaart op de Oostzee is de moedernegotie, in die tijd nog belangrijker voor de Gouden Eeuw van de Nederlanden dan de vaart op Oost-Indië.

Otto woont in 1716 aan de Stromarkt. Hij koopt op 8 mei 1739 een huis met achterhuis en erf met de naam St. Marten. Het ligt aan de Nieuwenzijds Voorburgwal, aan de westzijde op het einde. Op 21 december 1768, een half jaar na zijn overlijden, wordt het op een openbare veiling verkocht aan Willem de Rooij voor een bedrag van 11.650 gulden. Andries en zijn tweede vrouw Anna de Wit wonen in 1719 op de Lindegracht.

Otto trouwt een Nederlandse vrouw Margrietje Jacobs en krijgt bij haar een dochter Barbara. Ook Andries trouwt een Nederlandse vrouw en daarna nog twee keer met een Duitse. Hij krijgt een zoon Andries, die vroeg overlijdt. Er ontstaat dus geen Nederlandse tak Meijerfelt. (3)

Otto en en Andries maken allebei met hun vrouw een testament op bij notaris Pieter van der Meulen: Otto op 28 juli 1717, Andries op 12 mei 1719. De broers zijn elkaars getuige. Margrietje is dan net bevallen of gaat binnenkort bevatten van Barbara. Andries en Anna zijn net getrouwd. (2)

Is er een verhouding tot het Zweedse geslacht Meijerfeldt? Otto en Andries worden geboren in de tijd dat Carl Fredrik senior (ZZ.1) op weg is naar de Zuidelijke Nederlanden, dus het is niet uit te sluiten dat zij hun natuurlijke zonen zijn. In die variant is naam Andries te herleiden naar grootvader Anders of Andreas (ZZ). Johan August senior (ZZ.2) woont in Karlkrona, maar pas als Otto en Andries naar Nederland gaan (1716-1718) en hij zelf net weduwnaar geworden is.

Er zijn nog twee vrouwen met de familienaam Meyerfeldt in Zweden bekend, namelijk Cecilia (1748-1801) en Frances (-1873). De laatste emigreert naar Shelby County, Memphis Tennessee.

Genealogie

S.a.  Meijerfelt, * Karlskrona (Zweden), zoons:

S.a1. Otto, * Karlskrona, Zweden 1683, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 05-07-1768, varensman, poorter, ∞ Amsterdam 15-12-1716 Margaretha (Margrietje) Jacobs, *1693, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 10-04-1755, dochter van Jacob Joosten (schuitevoerder) en Sara Jacobs, * Amsterdam, dochter:

S.a11. Barbara, * Amsterdam 1715, ≈ Ev-Luth 12-07/09-1717, belijdenis Ev-Luth 16-09-1740, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 18-02-1750, ∞ Amsterdam ∝ 20-11-1744 Gerrit ’t Ziep, weduwnaar van Anna Raad, * op Kattenburg, dochter Margreta * Amsterdam 25-02-1746 of 09-09-1748, Gerrit hertrouwt Margaretha Baerlman.

S.a2. Andries, * Karlskrona, † Amsterdam ≡ Nw-Luth 30-03-1748), ∞1 Maria Martens, ∞2 Amsterdam ∝ 20-04-1719 Anna de Witt, * Kravigswort 1776, † Amsterdam ≡ Karth. 19-03-1723, ∞3 Amsterdam ∝ 16-09-1723 Anna Catharina Philips, * Flensburg, † Amsterdam ≡ Karth. 28-06-1761, weduwe van Barend Hendriksz Seger, woont Boomstraat bij Noordermarkt, uit laatste huwelijk een zoon:

S.a21. Andries, * Amsterdam ˜ Ev-Luth 18-04-1726, † Amsterdam º Karth. 09-06-1726.

S.b. Cecilia Meyerfeldt, * 1748, † Lur (Sågen), Bohuslän, Västra Götalandslän 14-12-1801.

S.c. Frances Meyerfeldt, * Zweden, † Shelby County, Memphis (TN, USA) 14-10-1873.

 

1. Stadsarchief Amsterdam, Kwijtscheldingen 142/178v.  Archief van de Notarissen, Pieter van der Meulen. Minuutacten van testamenten etc., Nr. 6752A en 6753 (1719-1720), bestand KLAB07566000178 en KLAB0756000180.

2. Onderzoek in Zweden naar hun herkomst onder de naam Meijerfeldt was vruchteloos bij het Landsarkivet in Lund – omdat de kerkboeken niet verder teruggaan dan 1690 – [CH-27], de Genealogiska föreningen [CH-29] en het Riddarhuset [CH-31].

3. Stadsarchief Amsterdam DTB 209/2v, 710/384, 711-/388, 714/13, 727/326, 1140/149, 1140/154, 1140/166, 1141-/245v, 1174/-123, 1180/94v; PA 213/320.

4. Släktdata Göteborg, 143503D (periode 1719-1920), nr. 2154.