Bijlagen deel 3

In de bijlagen bij deel 3 “Naamgenoten” wordt de hoofdstukindeling van deel 3 gevolgd. Behandeld worden dus bijlagen bij HessischeRösebeckseZwitserse, Duitse, Oostenrijkse en overige adellijke geslachten. Daarna volgen de hoofdstukken over Joodse, Duitse, Oostenrijkse en overige naamgenoten.

Net als in de bijlagen bij de delen 1 en 2 worden de hoofdstukken in de bijlagen bij deel 3 onderverdeeld in paragrafen met informatie over de genealogie, portretten, adelstand, heraldiek, landgoederen en/of erfenissen.