3. BIJLAGEN

In de bijlagen bij deel 3 “Naamgenoten” wordt de hoofdstukindeling van deel 3 gevolgd. Eerst de HessischeWestfaalseTiroolse, Graubündse en overige adellijke geslachten. Daarna de niet-adellijke Joodse, Duitse, Oostenrijkse en resterende naamgenoten.

Net als in de bijlagen bij de delen 1 en 2 worden de hoofdstukken in de bijlagen bij deel 3 onderverdeeld in paragrafen met informatie over de genealogie, portretten, adelstand, heraldiek, landgoederen, erfenissen en/of bibliografie.