Bijlagen deel 3

In de bijlagen bij deel 3 “Naamgenoten” wordt de hoofdstukindeling van deel 3 gevolgd. Behandeld worden dus bijlagen bij HessischeRösebeckseVon Salis en overige adellijke geslachten. Daarna volgen de hoofdstukken over Joodse, Duitse en overige naamgenoten.

Net als in de bijlagen bij de delen 1 en 2 worden de hoofdstukken in de bijlagen bij deel 3 onderverdeeld in paragrafen met informatie over de genealogie, portretten, adelstand, heraldiek, landgoederen en/of erfenissen.