2.12.1. Genealogie

Deze bijlage bevat de genealogische gegevens van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt: voornamen, datum en plaats van geboorte, doop huwelijk, overlijden, begrafenis en schoonouders.

Om ruimte te besparen zijn de volgende tekens gebruikt: * geboorte, ≈ doop, ∞ huwelijk/partnerschap, † overlijden, ≡ begraven, # woont. Bij iedere persoon zijn tevens de levensgebeurtenissen opgesomd.

Deze bijlage bevat vijf genealogiën: van de generaties I t/m III en van de takken Van Leusden, De Haas, De Koe en Augustijn.