Stad

AZS. ARCHIEVEN ZWEDEN STAD

SSA STOCKHOLM STADSARKIVET 
244 Grefve, Fältmarskalk m m
Klara neder
1800 JAjr
275 Dräng (= knecht/huisbediende) 1800 LAS
376/A/4
Daniel Almqvists Archiv, Vetenskapliga Arbeten
1918-1936
JAjr
976 Grefvinna
Klara och Kungsholmen
1810 LAS
ÖSA
ÖREBRO STADSARKIV
  Card Index of people in Örebro 1795 AF