Stadsarchieven

DZ/
Documenten Zweden
SSA STOCKHOLM
Mantaluppgifter
1 244 Grefve, Fältmarskalk m m
Klara nedre
1800 JAjr
2 976 Grefvinna
Klara och Kungsholmen
1810 LAS
3 275 Dräng (= knecht/huisbediende) 1800 LAS
ÖSA
ÖREBRO
 1 Card Index of people in Örebro 1795 AF