Azs. Stadsarkivet

 
SSA STOCKHOLM
Mantaluppgifter
244 Grefve, Fältmarskalk m m
Klara neder
1800 JAjr
976 Grefvinna
Klara och Kungsholmen
1810 LAS
275 Dräng (= knecht/huisbediende) 1800 LAS
ÖSA
ÖREBRO
  Card Index of people in Örebro 1795 AF