2.4.2. Huwelijksgolf

De geboortegolf in de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw leidt vrij automatisch tot een huwelijksgolf in de jaren twintig van de twintigste eeuw. In deze paragraaf zijn naast verhuizingen maar liefst vijf huwelijken in de toch nog kleine familie te melden.

Carl uit de tak Van Leusden verhuist in 1920 naar de Transvaalkade in Amsterdam, maar wordt nog datzelfde jaar overgeplaatst naar Voorburg om een kantoorbaan als civiel militair uit te oefenen. Hij gaat wonen aan de Van Egmondestraat. Zijn inmiddels 65-jarige moeder Jo van Leusden en zijn zuster To trekken bij hem in. 

In 1920 trouwt broer Jan in Amsterdam met Maria Petronella Candel. Hij kent haar al uit Dordrecht, waar zij in 1890 is geboren. Haar vader Jilles Candel is van Franse afkomst (Hugenoten met de naam Chandelier en kandelaars in hun familiewapen). Haar moeder Margré Klink is van Duitse afkomst (Officier Von Klinck was uit de Russische veldtocht van Napoleon gedeserteerd en te voet westwaarts gegaan tot hij in Hazerswoude neerstreek en zijn naam verhollandste). Jan en Maria gaan na hun huwelijk aan de Frederik Hendrikstraat wonen. Zij krijgen in 1921 een dochter Jopie. In 1922 verhuizen ze naar de Bilderdijkkade, naast de woning waar Jan eerder met Carl woonde.

In 1920 trouwt Frits uit de tak De Haas met de 23-jarige Amsterdamse Lida Scholte. Er circuleert een verhaal dat Lida’s moeder depressiviteit in de familie Von Meijenfeldt brengt. Aanleiding is haar achternaam Schumann, die refereert aan de inderdaad depressief geworden beroemde pianist-componist. Een familieband tussen hen is niet aangetoond en het is niet duidelijk welke kinderen of kleinkinderen van Lida Scholte aan de ziekte te lijden zouden hebben gehad.

Jan uit de tak De Koe is werktuigbouwkundige. Hij leert de Rotterdamse Jo Delhaas kennen en trouwt daar met haar in 1921. Ze gaan in Delft wonen en later aan de Veldzichtkade in Voorburg.

Carl uit de tak Augustijn studeert theologie aan de Vrije Universiteit. Na zijn studie vindt in 1924 zijn huwelijk met Wil­lie Minderaa plaats. Zij is in hetzelfde jaar en dezelfde stad geboren als Carl.  Carl wordt in 1924 op zijn eerste post voor de Gereformeerde Kerk beroepen in Vrouwenpolder-Gapinge, in 1928 in Rotterdam-Feijenoord en in 1931 in Alkmaar, waar hij tot zijn emeritaat zal blijven.

Carl uit de tak De Haas trouwt in 1926 met Henriëtte Stuurman. Zij is geboren in Amsterdam in het jaar 1885. Haar moeder heeft Duitse wortels, want haar grootvader heet Deutschmann en haar grootmoeder Deutz. Bij het huwelijk is Carl 42 jaar en Henriëtte 41 jaar. Dat zal er mee te maken hebben dat zij geen kinderen krijgen.

In 1929 verhuist Frits uit de tak De Haas met zijn gezin naar Bachplein 6 in Amsterdam. Dat huis biedt meer ruimte aan zijn gegroeide gezin.