2.4. Grote gebeurtenissen

Stamvader Carl von Meijenfeldt (1815-1899) heeft vier zoons die de familie voortzetten: Evert, Carl Frederik, Frits en Hendrik. Uit deze ene stam ontspruiten dus vier takken. De takken zijn vernoemd naar de moeders: Van Leusden, De Haas, De Koe en Augustijn.

Omdat de voornamen van de mannen in de vierde generatie en ook nog eens in elke tak weerkeren, worden zij voor het leesgemak als volgt aangeduid:
– Evert heeft twee zoons met de namen Carl en Jan die de toevoeging “uit de tak Van Leusden” krijgen;
– Carl Frederik heeft drie zoons met de namen Carl, Frits en Jan die de toevoeging “uit de tak De Haas” krijgen;
– Frits heeft vijf zoons met de namen Carl, Frits, Evert, Hendrik en Jan die de toevoeging “uit de tak De Koe” krijgen;
– Hendrik heeft een zoon Carl die de toevoeging “uit de tak Augustijn” krijgt. Dat is bij de andere zoon Govert niet nodig.

De vier takken krijgen te maken met de grote gebeurtenissen van de eerste helft van de twintigste eeuw.